Search form

Mattiu 5:33

Yù Netuddu nga Meyannung sù Mappagássingán

33“Á naginná naw gapay yù kinagi ra gári sù ira ngaw olu nga tatolay, nga ‘Arán naw pallikuránán yù initabbá naw. Ngam tuppálan naw yù inipagássingán naw nga initabbá kâ Namarò.’