Search form

Mattiu 6:32

32Ta si Namarò, nga Yáma naw ta lángì, ammu na gemma ta máwák naw ngámin danniaw. Á yù ira nga ari manguruk kuna, danniaw lâ nga magannagannuk yù ala-alerad da.