Search form

Mattiu 6:33

33Ngam sikayu, tángngagan naw laguk ta olu yù meyannung sù pammagure ni Namarò, ánna palurotan naw yù napiá nga ipakuá na nikayu, á aggina sangaw yù manángngák sù ngámin nga máwák naw.