Search form

Mattiu 7:1

Arát tam Panunnután yù ira Kábulut tam

Lukas 6:37-38, 41-42

1Á kinagi ni Apu Kesu, “Arán naw panunnután yù ira kábulun naw, tapè arán na kayu sangaw panunnután ni Namarò.