Search form

Mattiu 7:25

25Á ajjan yù nasikan nga urán, á nalítù yù dabbun. Á nabbaggiu ánna nassikan yù paddák. Á ari natombá yù balay, gapu ta nepatáddak sù batu.