Search form

Mattiu 7:27

27Á ajjan yù nasikan nga urán, á nalítù yù dabbun. Á nabbaggiu ánna nassikan yù paddák. Á natombá yù bale na, nga mekákkássing yù keruppu na.”