Search form

Mattiu 7:28

28Á kabalin na nagubobuk ni Apu Kesu karannian, napállâ yù ira tatolay. Á nepallà yù kapállâ da,