Search form

Mattiu 8:3

3Á sinonnâ ni Apu Kesu yù limá na, á sinámmì na yù tolay. Á kinagi na kuna, “Wan, ikáyâ ku. Mammapiá ka laguk,” kun na. Á dagarágâ nga nammapiá.