Search form

Mattiu 9:23

23Á pakáddè di Apu Kesu sù bale nayù mammaguray, nasingan ni Apu yù ira mináppaláwatá ánna yù ira aru nga mepaddaddam nga matarabiángál.