Search form

Roma 10:8

8Ngam yawe yù netúrâ, nga kun na, “Ajjan nikayu yù bilin ni Namarò nga meyannung sù ángngiyígù na ta tatolay. Á ajjan yù awayyá naw nga nononopan ánna ubu-ubobugan yù bilin na.” Á yawe bilin na yù ilayalayâ mi.