Search form

Roma 11:32

32Á ipakánnámmu na sù ira ngámin nga tatolay nga Kudio ánna ari Kudio yù liwiliwâ da. Á kunnay ta pinukù na ira ngámin megapu sù liwâ da, tapè ikállà na ira ngámin ánna pakomán na ira.