Search form

Roma 2:9

9Á yù ira ngámin nga tatolay nga mangnguá ta narákè, marigirigâ ira, ánna magaráyan ira sù takì da, nepatalugáring sù ira Kudio, ánna yù ira ari Kudio gapay.