Search form

Éxodo 10

Diosajj t'ijut'ijunacampi mutuyatapa

1Tatitusti Moisesarojj sänwa:

—Faraonan ucaru saram, nayasti faraonampiru, sirvirinacapampirusti chuymanacapjja kalarayäwa uqhamata jan munañapataqui, ucat jupanac taypina jach'a muspharcañ unanchanacajja uñacht'ayañataqui. 2Uqhamaraqui jumajja wawanacamaru, allchhinacamaru cuntejj nayajj Egipton lurcta, uqhamarac cuna jach'a muspharcañ unanchanactejj egipcionac taypin lurcta ucanaca yatiyañamataqui. Uqhamata jumanacajj yatipjjañamataqui nayajj Tatitütajja.

3Ucatsti Moisesampi, Aaronampejj faraonan ucar sarasinjja sapjjänwa:

—Hebreonacan Tatitu Diosapasti aqham siwa: ‘¿Cunapachcamasa nayataqui jan llamp'u chuyman tucjjäta? Antutjjam marcajjaru nayar yupaychiri sarjjapjjañapataqui. 4Janitejj marcajjar sarjjañapatac antutañ muncäta ucajja, nayasti kharürojja t'ijut'ijunacwa marcamarojj qhitanëjja, 5ucawa orakerojj phokhantani, janiw mä jisc'a orakes uñstcaniti. Ucatsti mank'antapjjaniwa cunanacatejj chhijchhita jilt'qui ucanaca, uqhamarac pampana kokanacajj jilt'qui ucanacsa take mank'antapjjani. 6Ucatsti phokhantapjjaraquiniwa palacionacamaru, sirvirinacaman utanacaparu, uqhamarac take jakenacaman utanacaparusa. Uqhämsti janiw cunapachas uñjapjjerïcänti awquinacamajja, ni achachilanacamasa jacapqui uca uruta jichhürcamajja’ —sasa.

Faraonar uqham sasinsti Moisesajj janc'aquiw cutstawayjjäna. 7Ucampis sirvirinacapajj faraonarojj sapjjänwa:

—¿Cunapachcamasa aca jakejj jiwasataqui jan walt'añanaca apanini? Antutjjam aca jakenacaru, Tatitu Diosaparu yupaychir sarjjapjjañapataqui, ¿janiti yatcta Egipto marcasajj wali tucjatätapjja? —sasa.

8Ucatsti faraonajj Moisesampir, Aaronampiru jawsayanisajj sänwa:

—Sarjjapjjam Tatitu Diosamaru yupaychiri; ucampis nayrakatajj saraquita ¿qhitinacasa sarapjjäta? uca.

9Ucat Moisesajj saraquïnwa:

—Nanacajj sarjjapjjäwa jisc'a wawanacajjampi, chuyman awquinacampi, yokanacajjampi, phuchanacajjampi, uqhamarac ovejanacajjampi, vacanacajjampi uqhama, acasti nanacataquejj Tatitun mä jach'a fiestapäniwa.

10Ucatsti faraonajj saraquïnwa:

—¡Khana uñjcayawa jumanacan jan wali amtäwinacamajja! Ucampis ¿jumanacajj amuyapjjtati Tatitojj jumanacampïscaspa ucjja, ucatti nayajj jumanacaru, wawanacamarusa sarjjer antutapjjämajja? 11Janiw uqhamäcaspati; sarapjjam chachacamaqui Tatitur yupaychiri, ucwa jumanacajj mayipjjtajja —sasaw faraonajj alisnucuyäna. 12Ucampis Tatitojj Moisesarojj sänwa:

—Amparam loktam Egipto orakjjaru ucat t'ijut'ijunacajj jutasina aca marcana chhijchhita jilt'qui ucanaca, kokanaca take mank'antapjjañapataqui.

13Moisesasti thujrupa ayjjarusinwa Egipto orakjjaru loktäna, ucatsti Tatitojj thaya jutayäna inti jalsu toketjja, ucampis uruy arumawa thayäna. Ucat khepärmanthisti uca thayajja t'ijut'ijunacwa puriyanïna. 14Uca t'ijut'ijunacajja Egipto orakpacharu wali phokhantasawa take mank'süna. Uqhamasti janiw nayrajj utjiricänti, ni uca khepatsa utjcänti, walja t'ijut'ijunacajja uca urunacjamajja. 15Ucampis t'ijut'ijunacajj wali phokhantäna janiw orakes uñstcjjänti. Ucatsti mank'antapjjänwa take kokanaca, uqhamarac chhijchhita jilt'qui uca kokanacan achunacapa. Egiptonjja janiw cawqha orakensa ch'ojjñanacajj jilt'cänti pampanacansa, kokanacansa.

16Ucatsti faraonajj janc'aquiw Moisesampir, Aaronampir jawsayanisajj säna:

—Nayajj jumanacan Tatitu Diosam contraw jucha lurta, uqhamarac jumanac contraraqui. 17Ucampis nayajj achict'asipjjsmawa jichha cutimpiqui juchajjat perdonapjjeta, uqhamarac jumanacan Tatitu Diosamaru nayatac mayirapipjjeta aca jiwayir mutuyäwjja nayata apakañapataqui.

18Ucatsti Moisesajj, faraonan ucat mistuwayasinjja Tatituruw mayïna. 19Ucatsti Tatitojj inti jalanta toketwa wali thaya thayt'ayaniraquïna, ucawa t'ijut'ijunacjja apjjasina Mar Rojo sat kotaru jakontjjäna. Ucatsti janiw mä t'ijut'ijusa jilt'cänti. 20Ucampis Tatitojj faraonarojj chuymapwa kalarayäna, ucatsti janiw israelitanacarojj antutañ muncänti.

Diosajj ch'amacampi mutuyatapa

21Tatitusti Moisesarojj sänwa:

—Amparama alajjpachar loktam, ucatsti take Egipto marcpachanwa lajja ch'amacajj utjani, llamct'añjama —sasa.

22Ucat Moisesasti iyawsasaw amparap alajjpachar loktäna, ucatsti lajja ch'amacaw take Egipto marcpachajj tucüna quimsa uru. 23Ucatsti janiw qhitisa jake masiparojj uñjañ puedcänti, uqhamarac cawqhancapcäntejj ucqhatsa janiw sartcjjapjjänti quimsa uru. Ucampis cawqhantejj israelitanacajj jacapcäna ucanjja khanaquïscänwa.

24Ucatsti faraonajj Moisesar jawsayanisajj sänwa:

—Sarjjapjjam Tatitumar yupaychiri, jumanacampi chicasti apasjjapjjaraquim wawanacama; ucampis jaytawayapjjätawa ovejanacama, uqhamarac vacanacamsa —sasa.

25Ucampis Moisesajj saraquïnwa:

—Juma pachpawa uywanac churawayapjjetäta nanacan Tatitu Diosajjaru sacrificiot nact'ayasin loktanipjjañajjataqui. 26Uqhamarac nanacan uywanacajjsa anaquisjjapjjäwa, janiwa mä uywsa jaytawayapcäti, ucanacat ajllisinwa nanacajj Tatiturojj loktapjjäjja. Ucampis qhayaru puriñcamajja cunanacjjay munapjjchï Tatituru yupaychañataquejja, uc janiw yatisipcti —sasa.

27Ucampis Tatitojj faraonarojj chuymapwa kalarayäna jan israelitanacar antutaña munañapataqui. 28Ucatsti faraonajj Moisesar sänwa:

—Saram acata, sum amuyasim, janiw mayampis acar jutätati, cunürutejj wastatampi jutäta ucapachajj jiwätawa —sasa.

29Ucat Moisesasti saraquïnwa:

—Walic sistajja, janiw mayampis juman ucarojj jutcjjäti —sasa.

Qullan Arunaca

Biblia Aymara ©Sociedad Bíblica Boliviana 1997.

More Info | Version Index