Search form

Éxodo 20

Diosan Tunca Camächi arunacapa

(Dt 5.1-21)

1Diosajj take aca arunacwa parläna:

2“Nayätwa juman Tatitu Diosamajja, nayaw Egiptotjja apsunsma cawqhantejj sirviñampi t'akhesiscayäta ucqhatjja.

3“Janiw jumajja nayat sipana yakha diosanacjja uscusïtati.

4“Janiw cuna casta uñtan diosanacsa lurasïtati, ni alajjpachancqui ucanacar uñtatsa, ni aca orakenjja cunanacatejj utjqui ucanacar uñtatsa, uqhamarac kota mankha orakenquirir uñtatsa. 5Janiwa uca diosanac nayrakatan alt'asïtati, janiraquiw yupaychätasa, naya sapaquïtwa jumana Tatitu Diosamajja, janiw muncti yakhanacampïpjjañama, nayaraquiwa mutuyaracta awquinacan juchanacapatsa, uqhamarac cunapachatejj nayar uñisipquitu ucqhajja wawanacarusa, allchhinacarusa, allchhinacan wawanacaparusa. 6Ucampis nayajj qhuyapt'aytwa waranka wawanacapan wawanacaparu, qhitinacatejj munapquitu, uqhamarac camachi arunacajjarus phokhapqui ucanacarojja.

7“Janiwa Tatitu Diosaman sutipjja inamayataqui aytasïtati, jupasti inamay sutip aytasirirojj mutuyaquipuniniwa.

8“Amtasïtaw samarañ urutjja, uca urojj Diosaru jach'añchañataqui, 9jumasti sojjta uruw irnakasïta, take cuntejj jumatac lurasiñ muncta ucanaca, 10ucampis pakallköri samarañ urusti Tatitu Diosamaru loktatawa. Ucatsti uca urojj jumajja janipuniw cunsa lurätati, ni yokamasa, ni phuchamasa, ni sirvirinacamasa, ni uywanacamasa, ni utaman jacqui uca jaya marcanquir jakesa cunsa lurapjjañapäquiti. 11Tatitusti sojjta urunwa alajjpacha, aca orake, kotanaca, uqhamarac cunanacatejj ucan utjqui ucanacsa luräna; ucampis pakallko urunjja samaränwa. Uca laycuwa Tatitojj bendice samarañ ururu, uqhamarac arsuraqui uca urojj juparu loktatätapa.

12“Awquimaru, taycamaru jach'añcham, uqhamata Tatitu Diosamajj churcätam uca orakena jaya maranac jacañamataqui.

13“Janiw jiwayätati.

14“Janiw yakhanacampi wachok lurätati.

15“Janiw lunthatätati.

16“Janiw jake masima contrajja cuna c'ari arunacsa parlätati.

17“Janiw munapayätati jake masimana utapsa, ni warmipsa, ni sirvirinacapsa, ni vacapsa, ni asnopsa, ni cunanacapatejj utjqui ucanacsa.”

Israelitanacan Diosaru ajjsarapjjatapa

(Dt 5.22-33)

18Takpach israelitanacaw uñjapjjäna llijullijunacsa, ist'apjjaraquïna khejjokhejjonaca, trompetanacan suenanacapsa, uqhamarac kollut wali jiwk'enac mistursa; ucatsti jupanacajj wali ajjsarayasisajj jayatacwa uñch'uquipjjäna. 19Ucatsti Moisesarojj sapjjänwa:

—Jumasti parlapjjeta, nanacasti ist'apjjämawa. Ucampis Diosajj jan parlcpanti nanacampejja, uqhamat jan jiwañanacajjataqui —sasa.

20Moisesasti israelitanacarojj saraquïnwa:

—Jan ajjsarapjjamti. Diosasti jutiwa jumanacaru yant'añataqui, uqhamarac jupajj muniwa take horasan jupar ajjsarasa jan jucha lurapjjañanacama.

21Ucampis israelitanacajj cawqhancapcäntejj ucqhatjja janiw onjjtapcänti. Uccañcamasti Moisesajj cawqhanccäntejj Diosajj uca ch'amac kenayarojj jac'achascaquïnwa.

Diosajj mä altar lurapjjañapataquiw jayti

22Tatitusti Moisesarojj sänwa:

Israelitanacarojj aqham sätawa: ‘Jumanacasti uñjapjjtawa, nayajj alajjpachatpacha jumanacampi parliri. 23Jumanacajj janiw yakha diosanaca lurasipjjätati koritsa ni kollketsa nayarjama yupaychapjjañamataquejja. 24Jichhasti nayataqui mä altara lak'at lurarapipjjeta, ucatsti uca altarjjarojj takpach nact'ayata sacrificionaca, uqhamarac sumancañataqui sacrificionac loktapjjeta ovejanacamata, uqhamarac vacanacamatsa. Nayasti jutasinjja bendicipjjämawa take orakena, cawqhanacantejj nayan sutejjajj amtatäñapa muncäjja ucqhanacana. 25Ucampis kalanacattejj altara waquicharapipjjetäta ucajja, janiw herramientampi lek'et kalanacatjja lurapjjätati. Herramientampi lek'et kalanacampi lurat altarajj janiw walïcaspati. 26Uqhamarac nayan altarajjasti jan gradani luratäñapaquiwa, uqhamata jumanacajj maqhatasinjja cuerponacaman k'alaläqui ucjja jan uñacht'ayapjjañamataqui’ —sasa.

Qullan Arunaca

Biblia Aymara ©Sociedad Bíblica Boliviana 1997.

More Info | Version Index