Search form

Éxodo 26

Tatitumpi Jiquisiñ Carpa lurañjjata

(Ex 36.8-38)

1“Tatitumpi Jiquisiñ Carpsti tunca cortinani luräta, uca cortinanacajja lino sat hilonaca c'anthitata luratäñapawa, suma azul telata, morado telata, uqhamarac wila telata, ucasti querubines sat angelanacampi suma bordatäñapawa. 2Sapa maya cortinasti aqham tupunïñapawa: largorojja tunca payan metro chicatani, anchorusti pä metroniraqui. 3Pheska cortinanacjja mayaqui ch'ucthapïta, uqhamarac chicat pheska cortinanacjja mayacwa ch'ucthapiraquïta. 4Cortinanacarusti ojalanacwa uchäta morado ch'anqhanacampi, nayrïr pheska cortinanaca thiyanacapata, uqhamarac khepa pheska cortinanacan thiyanacapatsa. 5Nayrïri pheska cortinanacaru, uqhamarac khepa pheska cortinanacarojj pheska tunca ojalanacwa luräta, uqhamata mayasa mayampi suma janthaptañapataqui. 6Ucjjarusti pheska tunca ganchonaca koritcamaqui luraraquim, ucampi cortinanacjja t'irthapiñataqui, uqhamata Tatitumpi Jiquisiñ Carpajj sayt'añapataqui.

7“Ucjjarusti tunca mayan cortinanaca luraraquim cabrito t'awranacata Tatitumpi Jiquisiñ Carpa patjjaru uchañataqui. 8Sapa maya cortinasti aqham tupunïñapawa: largorojja quimsa metro chicatani, anchorusti pä metroniraqui. 9Ucatsti pheska cortinanacjja yakhacwa ch'ucthapïta, ucjjar sojjtäqui ucsti yakharaqui ch'ucthapiraquïta, ucampis sojjtïr cortinäqui ucsti Tatitumpi Jiquisiñ Carpa nayrakataruw doblt'anïta. 10Ucatsti pheska tunca ojalanaca nayrïr pheska cortinanaca ch'ucthapcta uca thiyanacaru luraraquïta, uqhamarac pheska tunca ojalanaca khepa sojjta cortinanaca ch'ucthapcta ucanacarusa. 11Ucjjarusti pheska tunca ganchonaca broncetcamaqui luraraquim, ucatsti t'irthapim cortinanacjja ojalanacatcamaqui, uqhamata uca carpajj mayaquïñapataqui. 12Mankhat jilt'qui uca cortinanacjja chicatpacha uca carpa khepäjjaruw warcoktayapjjäta. 13Uqhamata Tatitumpi Jiquisiñ Carpajj imantatäñapataqui, jilt'qui uca cortinanacajj largorojj purap thiyaru warcoktaniñapataqui, ucatsti paypach thiyataquejja pusi tunca pheskan centimetröñapawa.

14“Uca carpa patjjataquisti luraraquïtawa ovej lip'ichinacata wilaru tiñita, ucjjaru patataquisti yakha suma lip'ichinacataraqui.

15“Uqhamarac Tatitumpi Jiquisiñ Carpataquejj suma tablanaca acacia sat lawata luraraquïta, ucatsti chekacwa sayt'ayaraquïta. 16Sapa maya tablasti aqhamäñapawa: largorojja pusi metro chicatani, anchorusti sojjta tunca pheskan centimetroni. 17Sapa maya tablasti pä p'iyanïñapawa, uqhamata suma pasjasiñapataqui mayas mayampi jan onjjtquiri. Takpach tablanacwa uqham luräta Tatitumpi Jiquisiñ Carpataquejja. 18Uca carpa tablanac lurañ tucuyasinsti, aynach tokerojj pä tunca tablanacwa uchäta. 19Uca tablanac cayuru uchañataquisti kollketwa luräta pusi tunca planchanaca. Sapa maya tabla cayurusti pä planchanacwa uchäta, uqhamata tabla p'iyatanacajj suma pasjasiñapataqui.

20“Uqhamarac amsta tokerusti pä tunca tablanacaracwa ucharaquïta. 21Ucampis pusi tunca kollket lurat planchanacatjja, sapa maya tabla cayurojja paya planchanacaracwa ucharaquïta. 22Uca quipcaraqui inti jalanta tokerusti carpa khepäjjarojja sojjta tablanacwa ucharaquïta. 23Uqhamarac pä tablanacwa luraraquïta khepäjja paya esquinanacataqui. 24Sapa maya tablanacajja suma juntthapitäñapawa aynachat amsta nayrïr anillcama. Uca quipca lurataraquïñapawa esquinanacataquejja paypach tablajja. 25Uqhamasti quimsakallko tablanacäniwa, tunca sojjtan kollket lurat planchanacapampi uqhama sapa maya tablataquejj pä planchanaca.

26“Ucjjarusti pheska morok'o acacia sat lawata waquicharaquïta maysa thiya carpa tablanacataqui. 27Uqhamarac maysa thiya tablanacataquisti pheska morok'o lawanacaraqui, uca quipcarac inti jalanta khepäjj toketaquisti pheska morok'o lawanac waquicharaquïta. 28Ucampis chicachicanccani uca morok'o lawasti tablanaca chicachica taypwa pasañapa maysa thiyata kalltasa maysa thiyacama. 29Ucjjarusti tablanacarojj korimpiw patatjja lip'suyäta, uqhamarac argollanacsa koritaracwa luraraquïta uca cheka korimpi patat uchat morok'o lawanacarojj pasañapataqui. 30Uqhamasti uca Tatitumpi Jiquisiñ Carpjja cunjämtejj kollunjja uñacht'aycsma ucar uñtatwa luräta.

31“Ucjjarusti luraraquïtawa mä velo azul telata, wila morado telata, wila telata, uqhamarac lino sat hilo c'anthitata. Ucatsti uca velorojja pä angelanacwa luräta suma bordata. 32Ucatsti acacia sat lawat lurat pusi postenacaru warct'am, korit lurat ganchonacampi caturayasa. Ucampis uca poste lawanacajj patata korimpi lip'suyatäñapawa, aynacharusti kollketa lurat planchampiraquiw uchäta sapa posteru mä planchampi. 33Uqhamasti uca veljja ganchonacampiw warct'äta, ucatsti uca velo khepäjjarojja uchätawa suma arust'äwiru mantatäqui uca arca. Ucampis uca velowa jumanacataquejj jaljtäni kollanäquis ucata, kollanansa kollanapäquis ucampitjja. 34Arcjja kollanansa kollanapa sat chekaruw uchäta tapampi khopjjatasina. 35Ucampis mesjja velota ankäjjaruw uchäta, kollana sat chekaru amsta tokeru; uqhamarac candelerjja ucat aynach tokeruraquiw ucharaquïta mesa uñcatasiru.

36“Uqhamarac Tatitumpi Jiquisiñ Carpa puncu jist'antañataquisti mä cortina luraraquïta, ucasti c'anthita linota luratäñapawa azul telata, wila morado telata, uqhamarac wila telata, ucasti suma bordatäñaparaquiwa. 37Ucjjarusti cortinataquejj luraraquim pheska postenaca acacia sat lawata, ucatsti korimpiraquiw uca maderarojj patatjja lip'suyaraquïta, ucampis uca lawanac cayuru uchañataquisti broncetwa luraraquïta, uqhamarac sapa maya posteruraquiw korita lurat anchonacampi ucharaquïta.

Qullan Arunaca

Biblia Aymara ©Sociedad Bíblica Boliviana 1997.

More Info | Version Index