Search form

Éxodo 31

Santuarionquir yänaca luririnacjjata

(Ex 35.30; 36.1)

1Tatitusti Moisesarojj aqham sänwa:

2“Nayasti Judá tributjja ajlltwa Bazaleel sat, Uri chachan yokaparu, jupasti Hur sat chachan allchhipawa. 3Ucatsti nayajj juparojj Diosan Ajayupampiw phokt'ta, uqhamarac yatiñ cancañampi, suma amuyumpi, asqui uñt'añanacampi, cunayman asqui lurañanacampiw phokt'jja, 4suma amuyt'asa cunayman yänaca korita, kollketa, bronceta lurañapataqui, 5uqhamarac suma kalanac lurasajja, uca kalanacata yänaca lurasa, suma tallado maderanaca lurañapataqui, uqhamarac yakha suma irnakañanacampi. 6Nayasti juparojj uchtwa Ahisamac sat chachan Aholiab sat yokapan yanapiripata, jupajj Dan sat tribunquiriwa. Uca quipcaraqui take yatiñaninacaruw juc'ampi yatiñjja churaracta, uqhamata jupanacajj cuntejj nayajj siscsma ucanaca lurapjjañapataqui. 7Tatitumpi Jiquisiñ Carpa tantachasiñataqui, sumar mantäwi arca, uca arcan tapapa, Carpan take yänacapa, 8uqhamarac lurañapataqui mesjja yänacapampi, korit lurat candelerjja yänacapampi, incienso uchañ altara, 9sacrificio nact'ayas loktañ altara yänacapampi, ampara jarisiñjja apjjatañapamppacha, 10uca quipcaraqui Aaronataquisa suma sacerdote isinacaracwa lurapjjañaparaqui, uqhamarac Aaronan wawanacapataquisa isinacjja lurapjjañaparaquiwa jupanacana sacerdote luräwi lurapjjañapataqui. 11Ucatsti loktañataqui aceite, uqhamarac suma k'apquir incienso kollan chekan lurapjjañaparaqui. Jupanacasti take cunsa lurapjjañapawa cunjämtejj nayajj siscsma uqhamarjama.”

Samarañ uru

(Ex 35.1-3)

12Tatitusti Moisesaru parlasinjja sänwa:

13“Jumasti israelitanacarojj aqham sasa yatiyam: ‘Jumanacasti nayan samarañ urunacajj-jja imapjjätawa, ucasti mä unanchawa wiñayataqui nayampi jumanacampitjja, uqhamatwa jumanacajj yatipjjäta naya Tatitojj jumanacaru ajllisitajja. 14Samarañ urusti jumanacataquejj wali kollanawa, uca laycuwa jumanacajj imapjjañamajja. Ucampis qhititejj uca uru jan imcani ucajja jiwañapawa, uqhamarac qhiti jaketejj uca uru cunsa lurani ucajja jumanac taypinjja jiwayatäñapawa. 15Jumanacasti sojjta uruwa irnakapjjañamajja, ucampis pakallko urojja samaraña uruwa Tatitur loktat uru. Uca laycusti qhititejj uca uruna cunsa lurani ucajja jiwayatäñapawa.’ 16Uqhamasti israelitanacajja samarañ uru imañjja janiw armasipjjañapäquiti, jan ucasti mä suma amtäwjamwa wiñayan wiñayapa imapjjañapajja. 17Ucasti mä unanchawa nayampi israelitanacampitjja.”

Tatitusti sojjta urunwa alajjpachsa, uqhamarac aca oraksa luräna, ucampis pakallko urunsti lurañanaca jaytasawa samaräna.

Korit lurat vaca kallu

(Dt 9.6-29)

18Tatitojj Sinaí sat kolluna Moisesampi parlañ tuct'ayasinsti pä kalat lurata tablanacwa churäna, uca tablansti Diosan ampar luc'anapampi kellkat tunca camachi arunacapaw kellkatänjja.

Qullan Arunaca

Biblia Aymara ©Sociedad Bíblica Boliviana 1997.

More Info | Version Index