Search form

Éxodo 33

Tatitojj nayrar sarapjjañapataquiw arsu

1Tatitusti Moisesarojj sänwa:

—Sarjjapjjam acqhata juma, uqhamarac Egiptot irpsuncta uca jakenacampi, cawqha oraktejj wawanacamaruw churäjja sas Abrahamaru, Isaacaru, Jacoboru arscta uca orakeru. 2Nayasti angelajjwa qhitäjja jumanacar irpañapataqui, uqhamarac uca oraket alisnucuñapataqui cananeonacaru, amorreonacaru, hititanacaru, ferezeonacaru, heveonacaru, uqhamarac jebuseonacarusa. 3Sarapjjam cawqhantejj leches, misq'isa umjama jalasqui uca orakeru. Ucampis nayajj janiw jumanacampi sarcäti, janiw nayajj muncti thaquina jumanacaru tucjaña, jumanacasti naya contra tucuri jakenacäpjjtawa uca laycu —sasa.

4Jakenacasti uca jan wali yatiyäwi arunac ist'asinjja wali llacthapisipjjäna, janiraquiw qhitisa suma yänacapa uchasiñ munapcänti. 5Tatitusti Moisesarojj sataynawa:

—Aqham yatiyam israelitanacarojja: ‘Jumanacajj naya contra tucuri jakenacäpjjtawa. ¡Nayatejj jumanacampi sarirista ucajja, mäquiw tucjapjjerismajja! Jichhasti jumanacajj suma yänacamjja apakasipjjamaya, ucatsti nayaw yatï jumanacampi cunjämaru lurañsa’ —sasa.

6Ucat israelitanacajj Horeb sat kollutpachwa jaytanucjjapjjäna, janiw uchascjjapjjänti suma yänacapsa.

Diosampi jiquisiñataqui waquichat uta

7Moisesasti Diosampi jiquisiñ sat waquichat carpsti campamentotjja jaya chekaruw aptäna, ucsti sutichänwa Diosampi Jiquisiñ Carpa sasa. Ucampis qhititejj Tatituru cunsa jisct'asiña munqui ucajja saränwa campamentot ankäjjancqui uca Carparu. 8Cunapachatejj Moisesajj Diosampi Jiquisiñ Utaru sarcäna ucqhajja, take jakenacawa sartasina utanacapat mistunisajj sayt'ata Moisesar uñch'uquipjjäna Diosampi Jiquisiñ Carparu mantañapcama. 9Cunapachatejj Moisesajj uca Carparu mantcäna ucqhasti mä sayt'u kenayawa alajjpachat saraktanisa uca Jiquisiñ Carpa puncuru sayt'äna, uccañcamasti Tatitojj Moisesaruw parläna. 10Take jakenacajja uqhama kenayajj Diosampi Jiquisiñ Carpa puncuru sayt'ipanjja sapa mayniwa carpanacap puncuru quillt'asisa Diosaru yupaychapjjäna.

11Diosasti, Moisesampejj ajanuy ajanuwa parlapjjäna, cunjämatejj qhitisa mä amigopampejj parlasqui uqhama. Ucatsti Moisesajj Diosampi parlaniwayasinjja campamentoruw cutt'anjjäna. Ucampis Nun sat chachan Josué yokapasti Moisesan yanapiripänwa, ucat aca waynasti Tatitumpi Jiquisiñ Carpatjja janipuniw mistuniricänti.

Tatitojj jach'a cancañapwa Moisesar uñacht'ayi

12Moisesasti Tatiturojj sänwa:

—Jumasti nayarojj, ‘aca jakenaca irpam’ sistawa, ucampis janiw sisquistati qhitimpiw jumar qhithäma sasajja. Uqhamarac saractawa: ‘Jumaruw confiasma’ sasa, ucampis jumajj nayataquejj colerataquëjjtawa. 13Ucampis uca arsutanacamatejj chekächi ucajja uñacht'ayitaya amtäwinacamjja uqhamata nayan confianza utjañapataqui, ucat juman qhuyapayasiñamajj nayatac utjascatapa yatiñajjataqui. Ucampis jumajj yatim aca jakenacajj juman jakenacamawa.

14Ucatsti Tatitojj sänwa:

—Nayawa jumampi chica sarascäjja, uqhamarac samarañsa churaraquïmawa —sasa.

15Ucampis Moisesasti sascaquïnwa:

—Jumatejj jan nanacampi sarcäta ucajja jan aca chekat irpapquistati. 16Jumatejj jan nanacampi sarcasma ucajj ¿cunjämataraqui yatisispasti jakenacamasa, nayasa juman yanapamampi sarasipcatajjatsti? Ucampis juman yanapamampiquiwa jakenacamasa, nayasa take aca oraken jaquir jakenacans uñjcata mayja uñstapjjeristjja —sasa.

17Ucatsti Tatitojj sascaquïnwa:

—Cuntejj jumajj siscta uqhamarojj luräwa, nayansti jumaruw confiansajjajja utjitu, ucatwa nayana yanapajja jicjjattajja —sasa.

18Ucampis Moisesajj achict'asïnwa:

—¡Uqhamasti, jach'a cancañamay uñacht'ayita! —sasa.

19Ucat Tatitojj saraquïnwa:

—Nayasti jumansa uñjcatawa qhuyapayäjja, uqhamarac sutejjsa juman ist'cataraquiw arsuraquëjja. Nayajja qhuyapt'ayäwa qhitirutejj muncta ucaru, uqhamarac yanaparaquïwa qhitirutejj muncta ucaru. 20Ucampis sismawa: ‘Janiwa ajanojj uñcatquitasmati, qhiti jakesa uñcatquitaspati, uqhamata jacasipcaquiñapataqui.’

21Tatitojj sascaquïnwa:

—Naya jac'ansti mä chekaw utji, ucampis jumajja uca chekancqui uca kala karka pataruw sayjjatäta. 22Ucatsti nayajj jach'a cancañajjampi pascä ucqhajja, uca kala karka mä p'iyaruw uchäma, ucat amparajjampiw imjjatäma nayan pasañajjcama. 23Ucampis amparajj loktasjjä ucqhasti jumajj jiqhanejjacwa uñjitätajja, janiw ajanojj-jja uñjquitätati —sasa.

Qullan Arunaca

Biblia Aymara ©Sociedad Bíblica Boliviana 1997.

More Info | Version Index