Search form

Éxodo 35

Samarañ urjjata yatichäwinaca

(Ex 31.12-17)

1Moisesasti take israelitanac jawsthapisa tantachasinsti sänwa: “Tatitusti acanac lurañaswa muni: 2Sojjta uru irnakasaw cunanacsa lurañasa, ucampis pakallko urusti jumanacataquejj kollanäniwa, samarasa Tatitur jach'añchañ ururaqui. Ucampis qhititejj uca urojj cunsa lurcani ucajja jiwayatäñapawa. 3Uqhamarac cawqhantejj jumanacajj jacapcta ucanjja samarañ urojj janipuniw cuna ninsa nactayapjjaraquïtati” sasa.

Tatitumpi Jiquisiñ Carpa lurañataqui

(Ex 25.1-9)

4Moisesasti take israelitanacarojj aqham sänwa: “Tatitusti take acanac lurañaswa muni: 5Jumanacajj Tatitutaquejj mä ofrenda apthapipjjam. Take qhitinacatejj Tatituru chuymapat ofrenda churañ munapqui ucanacajja take chuymaw churapjjañapa kori, kollke, bronce ucanac apanisa. 6Uqhamarac azul tela, wila morado tela, wila tela, lino sat suma hilo, cabriton t'awrapa, 7ovej lip'ichi wilaru teñita, tejón sat animalanacan lip'ichipa, acacia sat lawanaca, 8aceite mechanac naqhayañataqui, suma k'apquir perfumenaca loktaña aceitetaqui, uqhamarac suma inciensotaqui. 9Uca quipcarac ónice sat kalanaca, uqhamarac yakha suma kalanaca; efod, pectoral sat sacerdoten isinacaparu ch'okjjatañataqui.

Tatitumpi Jiquisiñ Carpan yänacapa

(Ex 39.32-43)

10“Take qhitinacatejj suma amuyt'ampi suma yänac lurirïpqui ucanacaw jutapjjañapa Tatitojj cuntejj sisqui take uca yänac lurañataqui: 11Kollana chekanjja carpapamppacha, uca carpan techonacapa, ganchonaca, tablanaca, utachañatac lawanaca, jach'a sayir poste lawanaca, orak mankher utt'añapamppacha, 12arcjja callañanacapampi, tapampi uqhama, uca quipcarac imjjatqui uca velopsa, 13mesa callañapamppacha, uqhamarac take yänacapampi; t'ant'sti Tatitun nayrakatapar uchañataqui, 14khanayañataqui candeleronacjja yänacapamppacha, aceitsa mechanac khanayañataqui, 15incienso naqhayañ altarsa callañapamppacha, loktañ aceite, suma k'apquir incienso, cortina kollana chekar mantañawjataqui, 16sacrificionac naqhantayañatac altara broncet lurata rejillapampi, uqhamarac callañanacapamppacha, take yänacapamppacha, uca quipcarac uma uchañ tinajsa uchañapamppacha, 17uqhamarac cortinanacsa patiotaqui, poste lawanacapamppacha, utt'añanacapamppacha, patior mantaniña puncutaquis mä cortina, 18uqhamarac kollan chekan patiopataquisa ch'acurunacsa, lazonacapamppacha catt'ayañataqui; 19uca quipcarac lurapjjañapawa kollana chekan sacerdoten lurañanacapa lurañataquejj sacerdote isinaca, Aaronataqui suma kollana isinaca, uqhamarac wawanacapataquisa sacerdote isinacsa.”

Jakenacan ofrenda apanipjjatapa

20Take israelitanacajj Moisesan ucatjja sarawayjjapjjänwa. 21Ucampis take qhitinacatejj chuymanacapan amthapisisajj take chuymanacapampi Tatitutac ofrendanaca apt'ata cutt'anipjjäna, Tatitumpi Jiquisiñ Carpajj lurasiñapataqui, take yänacampi, uqhamarac sacerdoten kollan isinacapsa. 22Ucatsti take chachanaca, warminacaw chuymapatjama apanipjjäna t'irt'asiñ ganchonaca, sortijanaca, argollanaca, uqhamarac korit lurat brazaletenaca, yakha korit lurat yänacampi. Sapa mayniw korit lurat yänaca apanipjjäna cuntejj Tatitur catuyapcäna ucanaca. 23Take qhitinacantejj utjcäna azul telanaca, wila morado tela, wila tela, lino sat suma hilo, cabriton t'awrapa, ovej lip'ichi wilar teñita, jan ucajj tejón sat animalanacan lip'ichinacapsa ucanaca apanipjjäna. 24Take qhitinacantejj kollkesa, jan ucajj broncesa utjcäna ucanacajja Tatitutaquiw apanipjjäna. Uqhamarac qhitinacantejj acacia sat lawanacajj utjqui ucanacsa apanipjjaraquïnwa cunanacatejj munasqui ucanaca lurañataqui. 25Uca quipcarac take suma amuyt'an warminacasti amparanacapampejj kapupjjaraquïnwa azul, wila morado, wila ch'anqhanaca, uqhamarac lino sat suma hilonacsa. 26Uqhamarac cawquïr warminacatejj cunsa lurañ yatipcäna, uqhamarac chuymanacapan cunsa lurañ munapcäna ucanacajja cabritona t'awranacapataracwa kapupjjaraquïna. 27Jilïri jakenacasti apanipjjaraquïnwa ónice sat kalanaca, uqhamarac yakha suma kalanacampi sacerdotena efod, pectoral sat isinacapa patjjaru ch'okjjatañataqui. 28Ucjjarusti apanipjjaraquïnwa suma k'apquir perfumenaca, mecha naqhayañatac aceite, loktañataqui aceite, uqhamarac suma k'apquir incienso nact'ayañataqui.

29Take israelit chachanaca, uqhamarac warminacaw chuymanacapan amthapisipjjäna cuntejj Tatitojj luram siscäna uca lurañan yanapt'añjja, ucatsti take chuymaw ofrenda Tatitutac apanipjjäna.

Tatitumpi Jiquisiñ Carpa luririnaca

(Ex 31.1-11)

30Moisesasti israelitanacarojj sänwa: “Uñjapjjam, Tatitusti Judá tributa Bezaleel sat chacharuw ajlli, jupasti Uri sat chachan yokapawa, uqhamarac Hur sat chachan allchhiparaqui. 31Diosajj Ajayupampiw phokt'i yatiñanïñapataqui, suma amuyt'anïñapataqui take cunanac yatirïñapataqui, uqhamarac take cunanac lurirïñapataqui. 32Uca quipcarac planonac lurañapataqui, uqhamarac korita, kollketa, bronceta yänac lurañapataqui. 33Uqhamarac suma kalanaca luras uchañapataqui, lawanaca, yänaca, planonaca yakha yänacamp lurañapataqui. 34Ucjjarusti churaraquïnwa suma amuyt'a, yatichañapataqui. Juparu, Aholiab sat chacharu, acasti Ahisamac satan yokapänwa Dan sata tributaraqui. 35Ucat jupanacarusti take cunanac lurañ amuyumpiw phokt'i planonac lurañanacampi azul telaru, wila morado telaru, wila telaru, lino sat suma fino hilompi bordañanaca, uqhamarac yakha suma yänacampi lurañanaca.

Qullan Arunaca

Biblia Aymara ©Sociedad Bíblica Boliviana 1997.

More Info | Version Index