Search form

Éxodo 36

1Uqhamasti Bezaleel, Aholiab sat chachanacaru, uqhamarac take suma amuyt'an chachanacaruw Tatitojj take casta luraña yatiñanaca, amuyunaca churi, uqhamata Tatitumpi Jiquisiñ Kollana sat chekataqui cunanacatejj munasqui ucanaca lurapjjañapataqui, cunjämtejj Tatitojj siscäna uqhamarjama.”

Jakenacajj walja ofrendanac apanipjje

2Moisesasti jawsänwa Bezaleel, Aholiab, uqhamarac take suma amuyumpi cunanacsa lurir chachanacaru; Tatitusti jupanacaruw churäna yatiña, jupanacajj chuymapatjamwa jutapjjäna uca lurañanacaru yanapirejja. 3Ucampis jupanacajj Moisesatjja catokapjjänwa cawquïr ofrendanactejj israelitanacajj apanipcäna ucanaca, cunanacatejj Tatitumpi Jiquisiñ Carpa lurañataquejja waquisqui ucanac kalltañataqui.

Ucampis israelitanacajj ofrendanacjja sapüruw apanipjjäna. 4Ucat qhitinacatejj uca kollana chekatac cunanacatejj munasqui ucanac lurapcäna ucanacasti lurañanacap apanucuniwayasinjja sarapjjänwa, 5Moisesaru aqham siri: “Jakenacasti sinti waljwa apanjjapjjaraqui cunanacatejj Tatitojj lurapjjam sisqui ucanaca lurañataquejja” sasa.

6Ucatsti Moisesajj campamentonjja arnakayanïnwa: “Jan qhiti chachasa, warmisa juc'ampi ofrendanacjja apancjjapjjamti Tatitumpi Jiquisiñ Carpa lurañataquejj cunanacatejj munasqui ucanacjja” sasaw suyt'ayjjäna. Ucatsti jakenacajj janiw ofrendanacjja apancjjapjjänti. 7Ucampis apanipcäna uca ofrendanacasti waljapuniw jilt'araquïna cunanacatejj lurañajj waquisqui ucanacatjja.

Tatitumpi Jiquisiñ Carpa lurapjje

(Ex 26.1-37)

8Qhitinacatejj mayninacat sipansa juc'ampi suma lurañanac yatipcäna ucanacajja Tatitumpi Jiquisiñ Carpwa lurapjjäna. Jupanacasti lurapjjänwa tunca cortinanaca lino sat hilota azul tela, wila morado tela, wila tela, ucatsti ucanacaruw bordapjjäna pä angelanaca. 9Takpach cortinanacan tupunacapasti aqhamänwa: largorojja tunca payan metro chicatani, anchorusti pä metroni. 10Ucat pheska cortinanacsti ch'ucthapïnwa, uqhamarac chicat pheska cortinsa. 11Ucatsti morado ch'anqhampiw ojalanac uchapjjäna nayrïr pheska cortinanac ch'ucthapqui uca thiyanacaru, uca quipcaraquiw ucharaquiquïna chicat pheska cortinanacarusa. 12Ucatjja nayrïr pheska ch'ucthapit cortinanacaru, uqhamarac khepa pheska ch'ucthapit cortinanacarusa uchapjjänwa pheska tunca ojalanaca, uqhamata sapa maya ojalanacajj purapa uñthapisitäñapataqui. 13Ucjjarusti pheska tunca ganchonacaraqui korita lurapjjäna cortinanaca mayat mayampi t'irthapiñataqui, uqhamatwa uca carpajj takpach mayaqui sayt'ayatäna.

14Bezaleel chachasti tunca mayan cortinanacwa cabrito t'awrat luräna uca carpa patjjata imjjatañataqui. 15Sapa maya cortinanacasti largorojj tunca quimsan metro chicatanïnwa, anchorusti pä metroniraqui. Takpach cortinanacasti quipca tupuniquïnwa. 16Pheska cortinanacsti mayaruquiw ch'ucthapïna, uqhamarac ucjjaru sojjta cortinanacäqui ucsa. 17Ucjjarusti nayrïr pheska ch'ucthapit cortinanacajj janthaptqui uca thiyarusti pheska tunca ojal p'iyanacwa uchapjjäna, uqhamarac chicat sojjta cortinanaca ch'ucthapit tucuya thiyarusti pheska tunca ojala p'iyanacaraqui uchapjjaraquïna. 18Uqhamaraqui pheska tunca ganchonacaraqui bronceta lurapjjaraquïna t'irthapiñataqui, uqhamat uca carpajj mayaquïñapataqui.

19Ucjjarusti uca carpa pataru utachjjatañataquisti Bezaleel chachajj luraraquïnwa ovej lip'ichinacata wilar teñita, ucat uca patjjaru utachjjatañataquisti tejones sat animalanacan lip'ichipataraqui lurapjjaraquïna. 20Ucjjarusti uca carpataquejj luraraquïnwa acacia sat lawatjja tablanaca, ucatsti chekacwa sayarayapjjäna. 21Sapa maya tablanacasti largorojja pusi metro chicatanïnwa, anchorusti sojjta tunca pheskan centimetroniraqui, 22sapa maya tablanacasti pä k'awancamaquïnwa, uqhamata mayat maya suma lip'thapiñapataqui. Uqhamsti takpach tablanacwa luräna. 23Luraraquïnwa pä tunca tablanaca aynach toketaqui, 24uca tablanac cayu aynachar uchañataquisti pusi tunca planchanacaracwa luraraquïna kollketa. Ucatjja sapa maya tabla aynach mankherusti pä broncet lurat planchanacaraqui uchapjjaraquïna paypach k'awanacapataqui. 25Uqhamaraqui amsta toketaquisti pä tunca tablanacaraqui luraraquïna, 26pusi tunca kollket lurat planchanaca, uqhamata sapa maya tablanacaru pä planchanaca uchañataqui. 27Ucjjarusti Tatitumpi Jiquisiñ Carpa khepäjja inti jalanta toketaquisti sojjta tablanacaraqui luraraquïna, 28uqhamarac khepäjja esquinanacataquisti luraraquïnwa pä tablanaca. 29Aca tablanacasti uqham puraquïnwa, ucatsti lip'thapitänwa aynachat amstacama nayrïri k'awacama. Uqhamwa luräna paypach tablanacjja paypacha esquinataqui. 30Uqhamasti quimsakallko tablanacwa luräna, uqhamarac tunca sojjtan kollket lurat planchanacampi, uqhamata sapa maya tabla aynacharu pä planchanac uchañataqui.

31Ucjjarusti Bezaleel sat chachasti luraraquïnwa pheska jach'a ayjjata lawanaca acacia sat lawata, Tatitumpi Jiquisiñ Carpa maysäjjan tablanacaru ayjjatañataqui, 32ucat pheska ayjjata lawanacsti uca carpa qhursäjja tablanacaru ayjjatañataquiraqui, uqhamarac pheska lawanacsa khepäjja inti jalanta toketaquiraqui. 33Ucampis tablanaca chicachica taypi pasqui uca jach'a lawasti maya sapaquïnwa mä thiyat maysa thiyacama. 34Ucjjarusti tablanacarojj korimpiw patjjata lip'suyäna, uqhamarac koritwa argollanacjja luraraquïna, ucanjama jach'a lawajj pasañapataqui.

35Ucjjarusti luraraquïnwa velo sat cortinanaca azul telata, wila morado telata, wila telata, lino sat suma c'anthita hilonacata, ucatsti uca velorojja pä angelanacaracwa suma bordantaraquïna. 36Ucatsti korit lurat ganchonacampiw acacia sat lawat lurat pusi postenacaru warccatapjjäna, uca postenacasti korimpi lip'suyatcamaquïnwa, aynach mankherusti kollket lurat pusi planchanacampiraquiw uchapjjaraquïna.

37Uqhamarac Tatitumpi Jiquisiñ Carparu mantaniña puncutaquisti mä cortinaracwa luraraquïna azul telata, wila morado telata, wila telata, lino sat suma c'anthita hilota, ucarusti suma bordata uqhama. 38Ucatsti luraraquïnwa pheska postenacjja ganchonacapampi, uqhamarac pheska broncet lurat planchanacapampi, ucatsti korimpiw poste amstjja anillonacapamppacharu lip'suyäna.

Qullan Arunaca

Biblia Aymara ©Sociedad Bíblica Boliviana 1997.

More Info | Version Index