Search form

Éxodo 37

Sumar mantäwi arca lurapjjatapa

(Ex 25.10-22)

1Bezaleel chachasti arca luräna acacia sat maderata. Uca arcasti aqhamänwa: largorojja mä metro tunca centimetroni, anchorusti sojjta tunca pheskani centimetroniraqui, altorusti sojjta tunca pheskani centimetroniraqui. 2Ucatsti korimpiw ankäjjatsa, uqhamarac mankhatsa lip'suyäna; ucampis takpacha thiyanacarusti korimpiraquiw muyuquipayaraquïna. 3Ucjjarusti luraraquïnwa pusi argollanaca korita puspach cayunacataqui, payasti maysa thiyataqui ucjjaru payasti maysa toketaquiraqui. 4Ucataquisti luraraquïnwa jach'a morok'o lawanaca acacia sat lawata, ucatsti korimpiraquiw patat lip'suyäna. 5Uca lawanacjja arca thiyanacancqui uca argollanac taypinjamwa mistuyaraqui, ucampi arca callañataqui.

6Ucjjarusti luraraquïnwa arcan tapapa koritcamaqui: largorojj mä metro tunca centimetroni, anchorusti sojjta tunca pheskan centimetroni. 7Luraraquïnwa pä angelanaca koritcamaqui martillompi lek'suta, ucatjja arcan tapap patjjaru purap thiyaruw uchäna. 8Arcan tapapampi angelanacampejj maypacha lursutaquïnwa, ucatsti uca angelanacajj purap thiyata mistsutänwa. 9Ucampis uca pä angelanacajj purapa uñthapisita arca tapa uñjjatatäpjjänwa, ucatsti chhekhanacapampejj arca taparuraquiw janjjatapjjäna.

T'ant'a uchañataqui mesa lurapjjatapa

(Ex 25.23-30)

10Ucjjarusti mä mesaracwa luraraquïna acacia sat maderata: largorojja llätunc tunca centimetroni, anchorusti pusi tunca pheskani centimetroni, altorusti sojjta tunca pheskani centimetroniraqui. 11Ucjja korimpiw lip'suyäna, uqhamarac take toke thiyanacarusa korimpiraquiw muyuquipayaraquïna. 12Mesa thiyanacsti anchorojj pakallko centímetro luräna, ucatsti uca thiyanacarojj korimpiraquiw ucharaquïna. 13Ucjjarusti luraraquïnwa pusi argollanaca korita, ucsti uchänwa puspach cayu esquinanacaru. 14Aca argollanacasti mesa esquina thiya mankheru uchatänwa uca taypinjam pasayasa callañataqui.

15Mesa callañataquisti acacia sat maderatwa luräna, ucsti korimpiw patatjja lip'suyaraquïna. 16Ucjjarusti mesa patataquejja yänacjja koritcamacracwa luraraquïna platonaca, jach'a cucharanaca, jarranaca, jach'a copanaca uma ofrendanaca uchañataqui.

Korita candelero lurapjjatapa

(Ex 25.31-40)

17Ucjjarusti Bezaleel chachajja mä candelero korita luraraquïna martillompi lek'suta. Cayupasa, sayiripasa, vasonacapasa, mokonacapasa, pankaranacapasa maypacha luratänwa. 18Sojjta amparanacaw thiyanacata mistsüna quimsasti maysata, quimsajj maysataraqui. 19Candelero sayiritjja sarakcäna uca sojjta amparanacasti sapa mayawa quimsa copanacanïna almendror uñtata, mokonacani, pankaranacani uqhama. 20Candelerona sayañapa pachpasti pusi copanacanïnwa almendror uñtata, mokonacani, uqhamarac pankaranacani. 21Candelerota sarakqui uca quimsa parisa amparanacasti aynacharojj mokonacanïnwa. 22Candelerosti mokonacapampi, amparanacapampejj maypacha lurataquïnwa, koritcamaqui martillompi lek'suta. 23Ucjjarusti luraraquïnwa pakallko mecha naqhayañanaca koritcamaqui jisc'a platonacjja pabilo uchañapamppacha. 24Candelerojja uqhamarac yänacapasa quimsa tunca quimsan kilo koritwa luräna.

Incienso k'aphichañ altara luratapa

(Ex 30.1-5)

25Ucjjarusti Bezaleel chachajj luraraquïnwa mä altara incienso k'aphichañataqui acacia sat lawanacata. Aca altarasti cajonänwa, largorojja pusi tunca pheskani centimetroni, anchorusti pusi tunca pheskani centimetroni, altorusti llätunc tunca centimetroniraqui. Uqhamarac altaran wajjranacapasti maypacha lurataquïnwa altar pachpampejja. 26Ucatsti korimpiw lip'suyäna patata, puspach thiyanacata, wajjranacapatsa, uqhamarac thiyanacatsa korimpiraquiw muytayaraquïna. 27Ucjjarusti korita argollanac lurasaraquiw altar thiya esquinanac mankheru ucharaquïna maysa thiyarojj paya, uqhamarac maysa thiyarojj payaraqui; uca argollanac taypinjama uca lawanac ayantasina aca altar callañataqui. 28Callañataquisti uca jach'a morok'o lawjja acacia sat lawatwa luräna, ucsti patatjja korimpiraquiw lip'suyaraquïna.

Loktat aceitempi, inciensompi waquichatapa

(Ex 30.22-38)

29Ucjjarusti Bezaleel chachajj luraraquïnwa loktañataqui kollan aceite, uqhamarac suma k'apquir incienso, cunjämatejj suma k'apquir perfumenaca lurirejj lurqui uqhamaraqui.

Qullan Arunaca

Biblia Aymara ©Sociedad Bíblica Boliviana 1997.

More Info | Version Index