Search form

Éxodo 38

Bronceta mä altar luratapa

(Ex 27.1-8)

1Ucjjarojj Bezaleel chachajj acacia sat lawatjja luraraquïnwa mä altara sacrificionac naqhantayañataqui. Aca altarasti cajonänwa largoru, uqhamarac anchorusa pä metro pä tunca pheskan centimetroni, altorusti mä metro pä tunca pheskan centimetroniraqui. 2Sapa maya esquinanacarojj mä wajjraraqui luraraquïna, aca wajjranacasti altarampejj mayaqui lurataquïnwa, ucatjja korimpiraquiw patatjja lip'suyaraquïna. 3Ucjjarojj luraraquïnwa altaran yänacapjja broncetcamaqui, khella apsuñanaca, tenazanaca, jach'a tazanaca, tenedoranaca, nina sanc'a naqhayañanaca. 4Bronceta rejillanaca luraraquïna, altar thiya aynacha mankharu uchasaw muyuntayäna altar chicachiccama. 5Ucjjarojj luraraquïnwa pusi argollanaca, bronceta lurat rejillanaca esquinanacaru uchañataqui, ucanjama lawanaca pasayasa callañataqui. 6Callañataquejj morok'o lawanacjja acacia sat lawanacatwa luräna, ucsti patatjja broncempiw lip'suyaraquïna. 7Uca lawampejj altar thiyanacancqui uca argollanac taypi pasayasa ucampi altar callañataqui. Ucampis altarjja maderanacat p'iyaratwa luräna.

Bronceta tinaja luratapa

(Ex 30.18)

8Bezaleel chachasti luraraquïnwa bronceta, mä tinaja, uqhamaraqui uchañapamppacha. Tatitumpi Jiquisiñ Carpa puncun sirvir warminacan espejonacapatwa, uca tinäj-jja luräna.

Tatitumpi Jiquisiñ Carpan patiopa luratapa

(Ex 27.9-19)

9Ucjjarusti Bezaleel chachajj luraraquïnwa Tatitumpi Jiquisiñ Carpan patiopa. Patio aynach toke cortinasti pusi tunca pheskan metronïnwa lino sat hilo c'anthitat lurata. 10Uca quipcaraqui pä tunca poste lawanaca luraraquïna, uqhamarac pä tunca tacnokañanaca bronceta luraraquïna aynach mankheru uchañataqui, ucampis ganchonacapsa, anillonacapsa kollketa luraraquïnjja. 11Amsta tokerusti cortinaniraquïnwa pusi tunca pheskan metroni, pä tunca poste lawanacani, uca postenac tacnokañataquisti pä tuncaraqui bronceta lurata, uqhamarac ganchonacapasa, anillonacapasa kollketa lurataraqui. 12Ucjjarojj inti jalanta toketaquejj cortinjja luraraquïnwa pä tunca payani metro chicatani, tunca postenaca, uca quipcaraqui posten tacnokañanacapsti tuncaraqui luräna. Uqhamarac poste lawanacan ganchonacapasa, anillonacapasa kollketa lurataraquïnwa. 13Inti jalsu toketaquisti cortinjja lurapjjaraquïnwa pä tunca payan metro chicatani. 14Puncut maysa thiyataquisti cortinajj pakallko metronïnwa quimsa poste lawanacani, uqhamarac quimsa poste tacnokañanacani. 15Uqhamarac patior mantañ puncut maysa thiyataquisti cortinjja lurapjjaraquïnwa pakallko metroni quimsa poste lawanacampi, uqhamarac quimsa poste tacnokañanacampi. 16Ucampis patio thiyanacaru muyuntayatäqui uca cortinanacajja lino sat hilonaca c'anthitat luratänwa. 17Poste lawanacan tacnokañanacapasti broncet luratänwa, postenacan ganchonacapasa anillonacapasa kollketaraqui; uqhamarac poste lawanacan amsta tokerusti kollkempi lip'suyataraquïnwa. Takpach pationa poste lawanacapasa, anillonacapasa kollketa luratcamaquïnwa.

18Patio puncutaquisti cortinjja lurapjjänwa suma bordata azul telata, wila morado telata, wila telata, uqhamarac lino sat hilo c'anthitata. Aca cortinasti largorojj llätunca metronïnwa, anchorusti pä metro pä tunca pheskan centimetroni, altorojja pation cortinanacapampejj quipcaquïnwa. 19Uca puncutaquisti lurapjjaraquïnwa pusi poste lawanaca, uqhamarac poste lawanacan tacnokañanacapasa broncet luratänwa, ganchonacapasa, anillonacapasa kollketaraqui; poste lawanacan amsta tokerusti kollkempi lip'suyataraquïnwa. 20Uqhamaraqui uca Tatitumpi Jiquisiñ Carpan ch'acurunacapasa, uqhamarac patio muytpach catur ch'acurunacas bronceta luratcamaquïnwa.

Tatitumpi Jiquisiñ Carpajj metalanacat luratänwa

21Moisesana aruparusti, uqhamarac sacerdote Aaronan Itamar sat yokapan lurayatasti, levitanacajj suma jacthapita apapjjäna cuna casta metalanactejj uca suma arust'äwiru mantatäqui uca carpa lurañataquejj apnakapcäna ucanacjja.

22Ucampis Uri satan yokapa, Hur sata chachan Bezaleel allchhipasti Judá sat tributänwa jupasti luränwa cunanactejj Tatitojj Moisesar lurayañapatac siscäna ucanaca. 23Jupan yanapiripasti Ahisamac sat chachan Aholiab yokapänwa Dan sat tributa, jupasti herrerönwa, uqhamarac p'itiri, borderi azul telanacata, wila morado telanacata, wila telanacata, lino sat suma hilonacampi.

24Uca carpataqui cunanacatejj munasqui ucanac lurañataquisti korejja Tatiturojj churatänwa llätunca pataca sojjta tunca pheskan kilo quimsa tunca gramoni, cunjämtejj Tatitumpi Jiquisiñ Carpa lurayañapataquejj tupojj churatäcäna uqhamarjama.

25Uqhamarac kollkesti jact'ata jakenacat apthapitajj quimsa waranka quimsa patac tunca llätuncani kilo pheska pataca pä tunca pheskani gramonïnwa, Tatitumpi Jiquisiñ Carpa lurayañataquejj tupojj churatäcäna uqhamarjama. 26Pä tunca maranit amstaru take jaqhuta jakenacasti sojjta pataca quimsan waranca pheska pataca pheska tuncanïnwa, take jupanacasti sapa mayniw churapjjäna pheska chicatan gramo kollke, take uca carpa lurañatac tupojj churatäqui uqhamarjama. 27Tatitumpi Jiquisiñ Carpa postenaca tacnokañanacapataquisti, uqhamarac velo uchañan tactnokañanacapsa quimsa waranka quimsa patacani kilo kollketwa lurapjjäna. Take uca kollkenacatsti pataca poste tacnokañanacwa lurapjjäna. Ucampis sapa maya tacnokañanacasti quimsa tunca quimsani kilo kollket luratänwa. 28Uqhamarac cuna kollktejj israelitanacajj apthapipcäna ucanacatsti Bezaleel chachajj posten ganchonacapwa luräna, poste lawanacan amsta tokeparus lip'suyaraquïna, uca quipcarac anillonacapsa luraraquïna.

29Tatitutaqui carpa lurañataqui apanipcäna uca broncejja pä waranka quimsa pataca quimsa tunca sojjtani kilo, pusi pataca gramonïnwa. 30Uca apthapit broncetwa lurapjjäna utt'ayañanaca Tatitumpi Jiquisiñ Carpan puncupataqui, broncet lurat altarasa rejillanacapasa, uqhamarac altaran take yänacapasa, 31uca quipcaraqui patiotaqui utt'ayañanacasa, ch'acurunacasa, uqhamarac patio puncutaqui utt'ayañanacsa broncetcamacwa lurapjjäna.

Qullan Arunaca

Biblia Aymara ©Sociedad Bíblica Boliviana 1997.

More Info | Version Index