Search form

Éxodo 7

1Ucat Tatitojj Moisesarojj sascaquïnwa:

—Nayawa jumarojj uchsma naya lanti faraón jac'ana lurañanacamataqui, ucampis Aarón jilamawa juma lanti parlascani. 2Jumasti cuntejj nayajj siscäma take ucanacwa Aarón jilamarojj yatiyäta; ucatsti jupawa faraonarojj parlascani, israelitanacaru marcapat antutjjañapataquejja. 3Ucampis nayawa faraonarojj chuymap kalarayäjja jan munañapataqui, uqhamarac Egiptonjja nayaraquiwa walja muspharcañ uñacht'äwi milagronacjja luraraquëjja. 4Faraonasti jumanacarojj janiw ist'añ munapcätamti, ucampis nayawa Egiptjjarojj ch'amajj uñacht'ayäjja, ucatsti jach'a muspharcañ cheka luräwinaca uñacht'ayasaraqui, nayaw Israel ejército marcajjaru Egiptot apsuniraquëjja. 5Cunapachatejj Egiptjjaru ch'amajj uñacht'ayasa Israel marcajjaru uca marcat apsuncäjja, ucqhawa egipcionacajj yatipjjani nayana cheka Tatitu Diosätajja —sasa.

6Moisesampi, Aaronampejj cunjämtejj Tatitojj siscäna uqhamarjamaw lurapjjäna. 7Cunapachatejj rey faraonampi parlapcäna ucqhasti Moisesajj quimsakallk tunca maranïnwa, Aaronasti quimsakallk tunca quimsan maraniraqui.

Aaronan thujrupa

8Tatitojj Moisesampir, Aaronampirojj parlascaquïnwa:

9—Faraonatejj ‘Milagro lurapjjam’ sapjjätam ucajja jumasti Aaronaruw säta: ‘Thujruma faraonan nayrakatapar liwnokam’ sasa, uca thujrojja mä catariru tucuñapataqui.

10Ucatsti Moisesampi, Aaronampejj faraonan ucar sarasinjja cunjämtejj Tatitojj siscäna uqhamarjamaw lurapjjäna. Aaronasti faraonana, uqhamarac jilïri jakenacapan nayrakataparuw thujrupa liwnokäna, ucatsti uca thujrojj mä catariruw tucüna. 11Uca uñjasinsti faraonajj wali amuyt'an jakenacaru, uqhamarac jupanacan wali yatiri jakenacaruw jawsayanïna, ucatsti uca jakenacajj yatiñanacapampejja quipcaracwa lurapjjaraquïna; 12jupanacajj sapa mayniw varanacap oraker liwnokapjjäna, ucatsti uca varanacapajj catarinacaruraquiw tucuraquïna. Ucampis Aaronan jach'a thujrupasti wali amuyt'ani jakenacampina, uqhamarac yatiri jakenacan varanacaparojj mank'antänwa. 13Ucampis faraonajj chuymapjja wali kalarayasïna, janiraquiw ist'añ muncänti cuntejj Tatitojj siscäna uca arunacjja.

Umanacajja wilaru tucutapa

14Ucjjarusti Tatitojj Moisesar parlascaquïnwa:

—Faraonasti colerañampi chuymapan kalarayasisajja janiw israelitanacarojj antutañ munquiti. 15Arumanthi alwatasti, faraonajj cunapachatejj jawiraru sarcani ucqhasti jumajja jicjjatiriw saräta. Ucatjja Nilo sat jawir thiyaru purisajja ucatwa suyt'äta, ucampis cawquïr jach'a thujrumatejj catariru tucqui ucjja apasiraquïtawa. 16Ucansti aqham sätawa: ‘Hebreonacan Tatitu Diosapawa nayaru qhithanitu jumaru aca yatiyañataqui: ‘Antutjjam marcajjaru sarjjañapataqui jupanacasti wasaranwa nayaru yupaychapjjetani. Ucampis jumajja jichhacamajj janiw ist'añ munctati. 17Uca laycusti Tatitojj siwa: ‘Jichhawa yatïtajja nayan cheka Tatitu Diosätajja. Cunapachatejj nayajj aca thujrojjampi jawirancqui uca umaru jisctä ucqhajja umanacajj wilaruw tucuni. 18Jawir umana jaquir chawllanacasa jiwaraniwa, ucat jawirajj wali thujsätap laycusti egipcionacajj ajjtasisajj janiw jawirat umañ munapcaniti.’

19Ucat Tatitojj Moisesarojj parlascaquïnwa:

—Aarón jilamaru aqham sam: ‘Amparamar thujruma ayjjarusina loktam take egiptonquir umanacjjaru, jawiranquiri, k'awanacanquiri, khothañanacanquiri, take tantat umanaca, uqhamarac lawata, kalata lurat tinajanacan uchat umanacajja wilaru tucuñapataqui’ —sasa.

20Ucatsti Moisesampi, Aaronampejj lurapjjänwa cunjämtejj Tatitojj jupanacar siscäna uqhama. Aaronasti, faraonana, uqhamarac faraonan sirvirinacapan uñjcatawa jach'a thujrupampi jawiranquir umaru jisctäna, ucatsti jawiranquir umajja wilaruw tucüna. 21Jawiran jaquir chawllanacasti jiwarapjjänwa. Ucampis uca jawirajja wali thujsätap laycusti egipcionacajj janiw ucat umcjjapjjänti, take Egipto orakenquir umanacaw wilaru tucüna.

22Ucampis Egiptonquir yatiri jakenacajja uca quipcaraquiw lurapjjaraquïna, ucatsti faraonajj chuymapa colerañampi kalarayasisajj janiw ist'añ muncänti cuntejj Tatitojj siscäna ucjja. 23Ucat faraonajj palacioparuw cutt'jjäna cunatejj pascäna ucar jan yäkasina. 24Take egipcionacajja jawir thiyaruw phuch'unaca allinokapjjäna ucat k'oma uma apsuñataqui, jawiranquir umajja janiw umt'añjamäcänti uca laycu. 25Pakallko urunacaw pasjjäna Tatitojj jawiranquir umaru wila tucuycäna uca urutjja.

Qullan Arunaca

Biblia Aymara ©Sociedad Bíblica Boliviana 1997.

More Info | Version Index