Search form

Éxodo 8

Diosajj c'ayranacampi mutuyatapa

1Tatitusti Moisesarojj sänwa:

—Faraonan ucar sarasinsti sätawa: ‘Tatitojj aqham siwa: Antutjjam marcajjaru nayar yupaychir sarjjapjjañapataqui. 2Janitejj antutañ muncäta ucajja, nayajj takpach marcamaruw c'ayranacampi castigäjja. 3Jawiratsti c'ayranacaw mistsunini, ucanacawa mantapjjani palaciomaru, iquiña utamaru, iquiñanacam patjjaru, sirvirinacaman utanacaparu, take jakenacaman utanacaparu, uqhamarac t'ant'anaca lurapcta uca hornonacarusa. 4C'ayranacasti mistsupjjaniwa juma pataru, sirvirinacam pataru, uqhamarac take jakenacam pataru.’

5Tatitusti Moisesarojj sascaquïnwa:

—Aaronar sam: ‘Thujruma ayjjarusina amparam loktam jawiranacjjaru uma jalir k'awanacjjaru, uma khothañanacjjaru, ucanacat c'ayranacajj mistsunisa Egipto marcpacharu phokhantañapataqui’ —sasa.

6Aaronajj amparapwa loktäna Egiptonquir umanacjjaru, ucatsti c'ayranacajja umanacat mistsunisajja Egipto marcpacharuw phokhantäna. 7Ucampis jach'a yatiri jakenacajja yatiñanacapampejj quipcacracwa lurapjjaraquïna, jupanacasti c'ayranacapjja Egipto orakerojj jutayapjjaraquïnwa. 8Ucatsti faraonajj Moisesampiru, Aaronampir jawsayanisajja sänwa:

—Tatitur mayipjjam c'ayranaca apakañapataqui nayata, uqhamarac jakenacajjata, nayasti jakenacamarojj antutjjäwa Tatitur sacrificio loktir sarjjapjjañapataqui.

9Ucat Moisesajja faraonarojj saraquïnwa:

—Sitaya, ¿cuna horasa mayiñajjsa munta jumataqui, sirvirinacamataqui, uqhamarac jakenacamataquisa c'ayranacajj apakatäñapataqui jumata, uqhamarac palaciomatsa, uqhamat c'ayranacajj jawirancañapataquejja?

10Faraonasti sänwa:

—Kharürpacha mayipjjam —sasa.

Ucatsti Moisesajj saraquïnwa:

—Lurasiniwa mayitamarjamajja, uqhamatwa yatïta jan yakhajj utjatapa nanacan Tatitu Diosajj-jamajja. 11C'ayranacasti palaciomatjja jawiraruw sarjjapjjani, janiraquiw jumarusa, sirvirinacamarusa, ni jakenacamarusa coleraycjjapjjätamti.

12Moisesampi, Aaronampejj faraonan ucat sarjjasinjja Tatituruw mayipjjäna Tatitojj c'ayranaca faraonjjar qhithancatayna uca apakañapataqui. 13Tatitusti Moisesan mayitaparjamasti luränwa, utanacancqui, pationacancqui, pampanacancqui uca c'ayranacajj jiwarjjapjjänwa. 14Ucampis jakenacajja jiwat c'ayranacjja monton montona apthapipjjäna, ucatsti uca montonanacajj take chekanraqui thujstjjaraquïna. 15Ucampis faraonajj jan cuna llaquis ujtcjjatap laycusti chuymapa colerañampi kalarayasisajja janiraquiquiw ist'añjja muncjjänti cuntejj Tatitojj Moisesampiru, Aaronampiru siscäna ucjja.

Diosajj jisc'a chhichhillanqhanacampi mutuyatapa

16Ucatsti Tatitojj Moisesarojj saraquïnwa:

—Aaronar sam: ‘Thujrupampi orak lak'aru jisctpan uca lak'ajj jisc'a chhichhillanqhanacar tucuñapataqui take Egipto marcpachana’ —sasa.

17Jupanacasti Tatitun arsutaparjamaw lurapjjäna. Aaronajja thujrupampiw orak lak'aru jisctäna ucatsti Egipto marcpachanwa lak'anacajj jisc'a chhichhillanqhanacaru tucusina jakenacaru, uqhamarac take uywanacaru t'akhesiyaraquïna. 18Jach'a yatiri jakenacajj quipcacracwa jisc'a chhichhillanqhanac tucuyañ munapjjaraquïna yatiñanacapampejja, ucampis janiw puedipcänti. Uccañcamasti jisc'a chhichhillanqhanacajj t'akhesiyascaquïnwa jakenacaru, uqhamarac uywanacarusa. 19Ucatsti jach'a yatiri jakenacajj faraonarojj sapjjänwa:

—¡Acasti Diosan luräwipawa! —sasa.

Ucampis faraonajj chuymapa kalarayasisajj janiw ist'añ muncänti cuntejj Tatitojj siscän ucjja.

Diosajj tábano sat jach'a chhichhillanqhanacampi mutuyatapa

20Tatitusti Moisesarojj sänwa:

—Faraonasti arumanthejja jawiraruw sarani, ucampis jumajja wali alwata sartasinjja saram aqham siri: ‘Tatitojj siwa: Antutjjam marcajjaru nayar yupaychiri sarjjapjjañapataqui. 21Janitejj marcajjar antutcäta sarjjañapataqui ucajja, nayasti qhithanïwa take casta wila ch'amsuri jach'a chhichhillanqhanaca jumjjaru, sirvirinacamjjaru, take jakenacamjjaru, utanacamjjaru. Uca jach'a chhichhillanqhanacaw egipcionacan utanacaparu, uqhamarac orakenacarusa phokhantani. 22Uqham pascani ucqhasti, Gosén sat orakenjja janiw mä jach'a chhichhillanqhas utjcaniti, marcajjajja ucan jacatap laycu. Uqhamatwa yatïta naya Tatitojj uca orakencatajja. 23Nayasti uñacht'ayäwa marcajjajja mayjätapa, marcamat sipansa, acsti arumanthiw luräjja’ —sasa.

24Tatitusti arsutaparjamajja luränwa, cunayman wila ch'amsuri jach'a chhichhillanqhanacaw jutasina wal phokhantapjjäna mä kenayar uñtata faraonan palacioparu, sirvirinacapan utanacaparu, uqhamarac take Egipto orakpacharu. Ucatsti uca jach'a chhichhillanqhanacajj take marcpachwa tucjawayapjjäna.

25Ucatsti faraonajj Moisesampiru, Aaronampir jawsayanisajja sänwa:

—Sarapjjam Diosamaru sacrificio loktiri, ucampis janiw aca marcatjja mistupjjätati —sasa.

26Moisesasti saraquïnwa:

—Uqham nanacan lurañanacajjajj janiw walïcaspati. Cawquïr animalanactejj nanacan Tatitu Diosajjaru sacrificio loktapcä ucajja Egipcionacataquejja janiw walïcaspati, jupanacajj animalanacaru yupaychapjjatap laycusti uqham lurañajja janiw walïquiti. Egipcionacatejj nanacaru animalanaca sacrificio loktir uñjapjjetaspa ucajja kalampi c'upjasaw jiwayapjjetaspa. 27Nanacasti wasararuwa quimsür sararu sarapjjäjja, ucanwa nanacan Tatitu Diosajjarojj sacrificio loktanipjjäjja, cunjämtejj jupajj nanacar sapquitu uqhamarjama.

28Ucatsti faraonajj saraquïnwa:

—Nayasti antutapjjämawa wasararu sarapjjañamataqui, ucana jumanacan Diosamaru sacrificio loktanipjjañamataqui, ucampis janiw wali jayaru sarapjjätati, nayataquis mayipjjaraquïtawa —sasa.

29Moisesajj saraquïnwa:

—Nayasti acata mistuwayasinjja Tatituruw mayëjja, arumanthejja jach'a chhichhillanqhanacajj sarjjañapataqui juma jac'ata, sirvirinacamata, uqhamarac take jakenacamatsa. Ucampis nanac israelitanacarojja janiw engañasipcaquitätati, ni jarc'apjjetätasa Tatituru sacrificio loktir nanacajj sarapjjañanacajjatjja —sasa.

30Ucampis Moisesajja, faraonan ucat sarjjasinjja Tatituruw mayïna. 31Tatitojja Moisesan mayitap ist'asinjja take jach'a chhichhillanqhanacwa apakäna faraonata, sirvirinacapata, uqhamarac take jakenacatsa, janiw maya jach'a chhichhillanqhas jilt'cänti. 32Ucampis faraonajj chuymapa kalarayasisajj janiraquiquiw israelitanacar antutañ muncjjaraquiquïnti.

Qullan Arunaca

Biblia Aymara ©Sociedad Bíblica Boliviana 1997.

More Info | Version Index