Search form

Éxodo 9

Diosajj uywanacar jiwarayasa mutuyatapa

1Ucatsti Tatitojj Moisesarojj saraquïnwa:

—Faraonan ucaru sarasinsti sanim: ‘Hebreonacan Tatitu Diosapajja aqham siwa: ‘Marcajjaru antutjjam nayaru yupaychiri sarjjapjjañapataqui. 2Janitejj antutcäta, uqhamarac jarc'ascaquïta ucajja, 3Tatitusti ch'amapampejja uywanacjjaruwa mä jach'a jan wali usu apayanini, ucatsti pampanquir take caballonaca, asnonaca, camellonaca, vacanaca, ovejanaca uqhamaw jiwarapjjani. 4Ucampis Tatitojja israelitanacan uywanacapjja yakhachaniwa, egipcionacan uywanacapatjja, israelitanacan uywanacapajj janiw mayas jiwcaniti.’

5Ucampis Tatitojj arsuwa:

—Arumanthiwa nayajj uqham luräjja aca orakenjja —sasa.

6Ucat khepärmanthisti Tatitojj luränwa arsutaparjamajja. Egipcionacan take uywanacapaw jiwarapjjäna, ucampis israelitanacan uywanacapasti janiw mayasa jiwcänti. 7Faraonajj israelitanacan uywanacap uñjiriw qhithäna, ucampis jan maya uywanacapas jiwatap yatisinsti, faraonajj chuymap kalarayasïna, ucatsti janiw israelitanacarojj sarjjapjjañapataquejj antutcjjänti.

Diosajj karachi usumpi mutuyatapa

8Tatitusti Moisesampiru, Aaronampirojj sänwa:

—Jumanacasti mä hornota khella jach'tanipjjam, ucatsti Moisesajj uca khelljja altor willtpan, faraonan nayrakatapanjja. 9Uca khella polvosti Egipto marcpacharu phokhantasinwa karachi usunaca uñstayani jakenacana, uqhamarac uywanacansa —sasa.

10Moisesampi, Aaronampejj hornota khella apjjaruwayasinjja faraonan ucaruw sarapjjäna. Purisasti Moisesajj khellwa altor willtäna, ucatsti karachinacaw uñstäna jakenacana, uqhamarac uywanacansa. 11Jichhäqui ucansti Egiptonquir jach'a yatirinacajj janiw Moisesampi jiquisir saraña puedipcänti, karachi usojja jupanacar catuntatap laycu, mayni egipcio jakenacarjama. 12Ucampis Diosajja, faraonarojj chuymapwa mayjt'ayäna, kalarayaraquïnwa uqhamat jan munañapataqui, ucatsti faraonajj janiw ist'añ muncänti cuntejj Diosajj siscäna ucjja.

Diosajj chhijchhimpi mutuyatapa

13Tatitusti Moisesarojj sascaquïnwa:

—Arumanthisti alwata sartam, ucatsti faraonan ucar saram aqham sasa: ‘Hebreonacan Tatitu Diosapajja aqham siwa: ‘Antutjjam marcajjaru nayar yupaychiri sarjjapjjañapataqui. 14Jichhacuchasti nayajj take mutuyäwejjwa apayanëjja jumaru, sirvirinacamaru, uqhamarac take jakenacamaru, uqhamatwa yatïta jani yakhajj nayjama aca oraken utjatapjja. 15Nayatejj ch'amajj uñacht'ayasina mutuyirismäna jumaru, uqhamarac take jakenacamarusa, ucajja niya jiwatäjjasamänwa. 16Ucampis nayajj ch'amajja uñjañamataquiw jacaysma, uqhamata nayan sutejjajja take orakena uñt'atäñapataqui. 17Ucampis jumajj janiw munctati marcajjaru sarjjañapatac antutañjja. 18Uca laycusti, nayajja arumanthi aca horasarusti walpunwa chhijchhintayäjja, janiw cunapachas uqhama purirïquiti aca Egipto marca kalltat jichhacamajja. 19Jichhasti qhithamaya take uywanacama utaru anantaniñapataqui, uqhamarac cunanacatejj pampan utjctam ucanacsa. Chhijchhisti wali purintasajja jan utanccani uca jakenacarusa, uqhamarac uywanacarusa jiwarayaniwa’ —sasa.

20Faraonan yakhep sirvirinacapajja Tatitun arunacapar iyawsas ajjsarasinjja, uywanacapjja utaruw apantasjjapjjäna, uqhamarac uywata sirvirinacaparusa janiw utat mistuyapcänti. 21Ucampis Tatitun arunacaparu jan iyawsirinacasti uywat sirvirinacapsa, uqhamarac uywanacapsa pamparuw jaytanucupjjäna. 22Ucatsti Diosajj Moisesarojj sänwa:

—Amparama alajjpacharu loktam, ucata chhijchhejj wali purintañapataqui Egipto marcpacharu, take jakenacjjaru, uywanacjjaru, uqhamarac take kokanacjjarusa —sasa.

23Ucampis Moisesajj thujrup ayjjarusinwa alajjpachar loktäna, ucatsti Tatitojj purintayänwa wali khejjokhejjonaca, llijullijunaca, chhijchhinaca uqhama take Egipto marcpacharu chhijchsuñapataqui. 24Ucatsti nina chhijchhejja, khejjokhejjompi walipuniw purintäna. Uqhamasti janipuniw cunapachas uqhäm chhijchhejj Egiptor purirïcänti. 25Ucampis chhijchhejja Egipto orakenjja take cunwa tucjäna jakenaca, uywanaca, pampanquir ch'ojjñanaca c'utsüna, uqhamarac kokanacsa p'aquiraraquïnwa, take cunanacatejj Egipton utjqui ucanacwa tucjäna. 26Ucampis Gosén sat orakerusti cawqhancapcäntejj israelitanacajj ucqharojj janiw mä chhijchhis purcänti.

27Ucatsti faraonajj Moisesampir, Aaronampir jawsayanisajj sänwa:

—Nayajj uñt'astwa juchanïtajja, Tatitojj cheka asquiwa, ucampis nayampi, marcajjampiw juchanïpjjtjja. 28Chhijchhimpi, khejjokhejjonacampisti walipuniw purintjje, jichhasti Diosaruy mayipjjam uca nina chhijchhimpi, khejjokhejjonacampi apakañapataqui, nayasti antutjjapjjämawa sarjjapjjañamataqui, janiw jarq'jjäpjjämati —sasa.

29Moisesajj sänwa:

—Nayasti aca marcat mistusinjja, amparajj loktasawa Tatiturojj mayëjja, ucatsti janiw utjcjjaniti khejjokhejjonacasa, ni chhijchhisa, ucatwa yatïta orakejj Tatituncatapa. 30Ucampis nayajj suma yattjja janiwa jumasa, ni sirvirinacamasa Tatitu Diosan acancatapjja ajjsarapctati.

31Lino satatampi, cebadanacampejj k'ala tucjatawa; cebadanacasti grana achunejjänwa, uqhamarac lino satatanacasa pankarjjaraquïnwa. 32Ucampis trigompi, centeno satampisti janiw tucjatäcänti jan janc'as alsunitap laycu.

33Moisesasti faraonampi parlawayasinjja, marcat jayaruw saräna, ucansti Tatituruw mayïna. Ucatsti ucspachaw chhijchhejj t'acurawayjjäna, janiw khejjokhejjonacas utjcjjänti, ni jallus purcjjaraquïnti. 34Ucat faraonasti jan jallojj purjjepanjja, uqhamarac chhijchhisa, khejjokhejjonacasa jan utjcjjepanjja juchjja lurascaquïnwa. Wastatampiw chuymapjja kalarayasïna, ucatsti janiw muncjjaraquiquïnti, uqhamarac sirvirinacapasa. 35Ucatsti faraonajj wastatampi chuymapa kalarayasisajj israelitanacarojj janiraquiquiw muncjjänti antutañjja, cuntejj Tatitojj siscäna Moisés toke uqhamarjamajja.

Qullan Arunaca

Biblia Aymara ©Sociedad Bíblica Boliviana 1997.

More Info | Version Index