Search form

Génesis 14

Abramajj Lot sobrinoparuw khespiyi

1Uca tiemposti Amrafel sisqui ucasti Sinar sisqui ucan reyipänwa; Arioc sisqui ucasti Elasar sisqui ucan reyiparaqui; Quedorlaomer sisqui ucasti Elam sisqui ucan reyiparaqui; Tidal sisqui ucasti Goim sisqui ucan reyiparaqui. 2Acanacasti Sodoma marcan Bera reyipampi, Gomorra marcan Birsa reyipampi, Adma marcan Sinab reyipampi, Zeboim marcan Semeber reyipampi, uqhamarac Bela marcan reyipampi, cawquïri marcatejj Zoar satäcaraqui take ucanacampiw nuwasisipcäna. 3Aca khepa pheska reyinacasti Sidim vallenwa ejercitonacapjja tantachapjjäna, cawqhancquitejj jichhajj Mar Muerto sat kotajj ucqhana. 4Quedorlaomer reyisti jupanacarojj atipjasin tunca payan maraw apnakatayna, ucampisa quimsa mararusti, uca pheska reyinacasti jupa contra sayt'asiñwa amtapjjatayna. 5Khepa marasti Quedorlaomer reyejja, uqhamarac jupampïpcän uca reyinacasa Astarot Karnaim, tokeruw sarapjjäna, ucansti refaitanacaruw atipjapjjaraquïna, ucjjarusti Ham sisqui uca chekanjja zuzitanacaruw atipjapjjaraquïna, Save-quiriataim chekansti emitanacaruw atipjapjjaraquïna; 6Seir kollunac tokensti horeonacaruraquiw atipjapjjäna, ucatsti Parán sisqui uca pampa tokenacaruw arct'anipjjaraquïna, ucasti wasara tokenquiwa. 7Quedorlaomer reyisti, uqhamarac jupampïpcän ucanacasti cuttasinjja En-mispat chekaruw puripjjäna, cawqhatejj Cades satäcaraqui uca chekaru. Ucansti take cuntejj jicjjatapcän thaquinjja take ucanacwa t'unjapjjäna amalecitanacan orakep tokena, uqhamarac amorreonacampejj uca quipca luraraquïna, ucanacasti Hazezon-tamar sisqui ucsa tokenacanwa jacapjjäna.

8-9Uqhamasti Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim, uqhamarac Bela ucanquir reyinacasti Sidim valleruw sarapjjäna. Ucanwa aca pheska reyinacajj Quedorlaomer, Tidal, Amrafel, uqhamaraqui Arioc uca pusi reyinac contra nuwasipjjäna, uca reyinacasti Elam, Goim, Sinar uqhamarac Elasar marcanacan reyinacapänwa. 10Take uca Sidim valle tokensti walja asfalto phuch'unacaw utjäna, cunapachatejj Sodoma, Gomorra marcan reyinacapajj nuwasïwit jaltjjañ munapjjän ucapachasti uca asfalto phuch'unacaruw jalantapjjäna. Mayni reyinacasti kollunacaruw jaltjjapjjaraquïna.

11Atipjirinacasti Sodomatsa, Gomorratsa take mank'añanaca, uqhamarac wali valoran yänacwa apasjjapjjäna, ucatsti sarjjapjjaraquïnwa. 12Cunjämatejj Sodoma marcan Abraman sobrinopa Lot chachajj jacänjja, juparus preso apasjjapjjaraquïnjja, take utjirinacapampi cuna. 13Ucampisa mä jakew jaltjjasinjja, hebreo Abramar take ucanac avisiri jutäna, Abramasti Encinas de Mamre ch'uminwa jacasiraquïna, uca Mamresti amorreo jakënwa; Escol, uqhamarac Aner sisqui ucanacan jilaparaqui, jupanacasti Abramat arjjatasipjjaraquïna.

14Cunapachatejj Abramajj sobrinopan preso catutätap yatïn ucqhasti take cawquïri uywatanacatejj Abraman utapan nacipcatayna ucanacaruw tantacht'i, jupanacasti quimsa pataca tunca quimsakallkoni jakenacänwa junturojja, ucatsti ucanacampiw reyinacar arctäna, Dan sisqui uca marccama. 15Arumasti, Abramampi jakenacapampejj acatjamatwa reyinacarojj nuwantapjjäna, ucatsti Hoba sisqui ucacamaw arctapjjäna, Damasco marcat amstäjjanquiwa, 16ucatsti take cuntejj apapcatayna ucanacwa aparanipjjäna. Uqhamwa Abramajj Lot sobrinoparojj khespiyanïna, ucatsti take cunatejj sobrinopancqui ucanacwa cuttayanjjäna. Uqhamaraqui warminacarusa, yakha jakenacarusa khespiyanjjäna.

Melquisedec chachajj Abramaruw bendice

17Cunapachatejj Abramajj Quedorlaomer, uqhamarac jupampïpcän uca reyinacar atipjasin cuttanjjän ucqhajj Sodomanquir reyiw catoker mistüna, Save sisqui uca valleru, ucasti “Reyin vallepa” sataraquiwa. 18Uqhamaraquiw Salem marcanquir Melquisedec reyisa, alajjpachanquir Diosan sacerdotepajj apsuniraqui t'ant'ampi, vinompi, 19Abramarusti aca arunacampiw bendiciraquïna:

“Alajjpachanquir Diosaw bendicïtam,

jupasti alajjpacha, acapacha luririwa.

20Alajjpachanquir Diosasti yupaychataraquïpan,

jupaw enemigonacamarojj atipjaytam” sasa.

Ucatsti Abramajj cuntejj aparancän ucanacatjja sapa tuncat maywa Melquisedecarojj churäna. 21Ucatsti Sodomanquir reyejj Abramarojj saraquïnwa:

—Jakenacajj churjjeta, ucatsti yänacampi jumajj kheparam —sasa.

22Ucampis Abramajj saraquïnwa:

—Alajjpacha, acapacha lurir jach'a Diosaruw juramentompi arsta, 23cunatejj jumancqui ucanacatjja jan cunsa catuntasiñajjataqui, hiloquïpasa, jan ucajj wisqhunacajjataqui mä chinuñaquïspasa, uqhamat janipuni: “Nayaw kamiriptayta” sascañamataqui. 24Janiw nayajj cunsa nayatac muncti, cuntejj uywatanacajjajj mank'antapqui ucanacac catusëjja. Cawquïri jakenacatejj compañapquitu, Aner, Escol, Mamre ucanacasti cunatejj jupanacaru wact'qui ucjja catusjjapjjaniwa —sasa.

Qullan Arunaca

Biblia Aymara ©Sociedad Bíblica Boliviana 1997.

More Info | Version Index