Search form

Génesis 29

Jacobojj Harán orakenquiwa

1Jacobojj thaquinjam sarascaquïnwa, ucatsti inti jalsu token utjir jakenacan orakeparuw sarjjäna.

2Uca pampansti mä uma phuch'u uñji, uca jac'ansti quimsa tama ovejanacaw samarascaraquïna. Uca ovejanacasti uca phuch'utwa umasipjjerïna, uca phuch'usti mä jach'a kalampi atjjatataraquïnwa. 3Cunapachatejj takpach tamanacajj ucqhar juntacht'asipjjerïn ucqhasti, awatirinacajj uca kala atekasin ovejanacaparu umart'ayapjjerïna, ucatsti phuch'urojj atjjatjjapjjaraquirïnwa. 4Jacobosti awatirinacarojj jisct'änwa:

—¿Cawquinquirïpjjtas jumanacajj, jilatanaca? —sasa.

—Haranancapjjerïtwa —sasaw awatirinacajj sapjjaraquïna.

5—¿Jumanacajj uñt'apjjtati Nacor chachan Labán yokaparojja? —sasaw Jacobojj jisct'araquïna.

—Jïsa, uñt'apjjtwa —sasaw awatirinacajj sapjjaraquïna.

6—¿Waliquïsquiti jupajja? —sasaw Jacobojj jisct'araquïna.

—Jïsa, waliquïsquiwa. Uñtam acajjay Raquel phuchapajj ovejanac anaquisinqui —sasaw awatirinacajj sapjjaraquïna.

7Jacobosti saraquïnwa:

—Urüsquiwa, uqhamarus janiraquiw ovejanac uyur anantañ horasäquiti. Um umart'ayasin ovejanacjja awatisipcaquim —sasa.

8Ucampisa jupanacajj sapjjaraquïnwa:

—Janiw waquiscaspati. Takpach tamanacan tantacht'asiñap suyasipcta, ucatsti awatirinacajj uca jach'a kala atekapjjañajjawa, ovejanacar umart'ayañataquejja —sasa.

9Jacobon jupanacampi parlañcamasti, Raquelajj awquipan ovejanacapas ant'ataw puriniraqui, jupaw uca ovejanacjja awatiraquirïna. 10Jacobosti uqham Labán tiopan ovejanacapa ant'ata purinitapatsti, janc'aquiw phuch'ur kala ateker sari, ucatsti ovejanacarojj uma churaraquïna. 11Ucatsti Raquelarojj jamp'att'asaw aruntaraqui, jacht'asisa. 12Cunapachatejj Jacobojj Raquelaru avist'äna jupajj Rebecan yokapätapa, uqhamarac Labanan sobrinopätapa, uc ist'asinsti Raquelajj janc'aquiw awquipar avisir jali.

13Labanasti, cullacapan Jacob yokapat ist'asinsti catokeriw jalsuniraqui, jamp'att'asaw khomantaraqui, ucatsti utaparuw irpjje. Jacobosti take cunatejj pascatayna ucanacwa avist'araquïna. 14Labanasti saraquïnwa: “Chekpachapuniw jumajj nayan familiajjätajja” sasa.

Jacobojj Raquel laycu, Lea laycuraquiw irnake

Jacobosti Labanan utapanjja mä phajjsiw kheparäna. 15Uca pasatatsti Labanajj sänwa:

—Janiw jumajj nayataquejj familiajjätam laycuquejj inaqui irnakcasmati. Sita kawksa ganañ munta —sasa.

16Labanajj pä phuchanïnwa. Jilïrejja Lea sata, sullcasti Raquel sataraqui. 17Leasti wali suma nayranacanïnwa, ucampisa Raquelajj suma uñnakt'ani, jiwa tawakoquïnwa. 18Jacobosti Raquelarojj warmipataquiw wal munäna, ucatsti Labanarojj sänwa:

—Raquel, sullca phucham laycu, pakallko maraw irnakarapïma —sasa.

19Labanasti saraquïnwa:

—Waliquiwa, asquïniw phuchajj jumar churjjäm ucajja, jaya jaquir churañat sipansa. Uqhamajj nayampi chica kheparam —sasa.

20Uqhamaw Jacobojj Raquel laycojj pakallko mara irnakäna, jupataquejja juc'a maranacjamäcchïn ucasa, sinti munatap laycu. 21Pakallko mara phokhasjjepansti, Jacobojj Labanarojj sänwa:

—Jichhajj phucham churjjeta casarasjjañataqui, kawkha mara irnakañtejj arscta ucasti phokhasjjewa —sasa.

22Labanasti take uta jac'anacaparuw jawst'ayasiraqui, phuchapa casarañataquejja. 23Ucampis arumarojj Labanajj jilïri Lea phuchapacwa Jacoborojj irpcatjje, Jacobosti uca arumajj Leampiw iquïna. 24Uqhamarus Labanajj Lea phuchaparojj mä sirvientampi cunwa churäna, sirviñapataqui, uca esclavasti Zilpa satänwa. 25Khepärmanthisti Jacobojj, ucqhaquiw amuyasi Leampi iquitapa, ucat Labanan ucar sari, aqham sasa:

—¿Cuns lurista? ¿Janit nayajj Raquel laycu irnaktjja? ¿Cunatsa sallkjjesta? —sasa.

26Labanasti saraquïnwa:

—Acanjja janiw costumbrëquiti sullca phuchan nayra casarasiñapajja, jilïrit sipanjja. 27Leampi casarasiñ semänjja phokhaquimaya, ucat Raqueljja churapjjaraquïma, jumatejj nayataqui yakha pakallko marampi irnakäta ucqhajja —sasa.

28Jacobosti ucjja jaysänwa, ucatsti Leampi casarasïña semana phokhasjjepansti, Labanajj Raquel phuchapjja churjjaraquïnwa Jacobon warmipäñapataqui. 29Labanasti Raquelarojj mä esclava churaraquïna, jupar sirviñapataqui, ucasti Bilha satänwa. 30Jacobosti Raquelampi mayachasjjasajja Leat sipansa walpun munasïna, Labanataquejj pakallko mara irnakañapäcchïn ucasa.

Jacobon yokanacapa

31Tatitusti Jacobon Lea warmipar jisc'achatapjja uñjänwa, ucat Lea warmirojj wawa churäna, ucampis Raquelarojj janiw wawa churcaraquïnti. 32Leasti usur jakeptasinjja mä yokall wawa wawachasïna, ucarusti Rubén sasaw suticharaquïna, saraquïnwa: “Tatitojj llaquisitajj-jja yatïnwa. Jichhasti chachajjajj munasjjaraquitaniwa” sasa.

33Ucatsti Leajj yakha wawampi wawachasiraquiquïnwa, ucarusti Simeón sasaw suticharaquïna, saraquïnwa: “Tatitojj ist'änwa jisc'achapquitu ucjja, ucatwa jichhajj mä wawampi churitu” sasa.

34Ucatsti yakha wawampi wawachasiraquiquïnwa, ucarusti Leví sasaw sutichäna, saraquïnwa: “Jichhajj chachajjajj juc'ampwa nayar jach'achasitani, quimsa wawa jupatac wawachasjjatajj laycu” sasa.

35Leajj ucjjarus yakha wawampjja wawachasiscaquïnwa, ucarusti Judá sasaw suticharaquïna, saraquïnwa: “Jichhajj Tatituruw yupaychä” sasa. Ucatsti janiw juc'ampi wawanëcjjänti.

Qullan Arunaca

Biblia Aymara ©Sociedad Bíblica Boliviana 1997.

More Info | Version Index