Search form

Génesis 42

Josean jilanacapajj Egiptoruw trigo alasir sarapjje

1Jacobojj Egipton trigo utjascatap yatisinjja, yokanacaparojj sänwa: “¿Cuns ucan jumanacajj jumanaccama uñch'uquisisajj lurasipcta? 2Egipton trigojj utjasqui sapjjetuwa. Ucar sarapjjam, trigo alt'anipjjam jan mank'atjama jiwarañasataqui” sasa.

3Ucatsti Josean jilanacapajj tuncaniw Egiptor sarapjjäna trigo alt'asiñataqui; 4ucampisa Jacobojj janiw Benjamín sat wawapjja antutascänti, jupasti Josean jilapänwa, chuymapansti saraquïnwa: “Inampis cuna jan walis pasjjaspa” sasa. 5Israelan yokanacapasti mayni saririnacampi chicaw trigo alt'asiri sarapjjaraquïna, mach'asti take Canaán oraken utjaraquïna.

6Joseasti Egipto marcan gobernadorapänwa, uqhamaraqui jupaw trigo aljäna take chekata jakenacajj purinipcän ucanacaru. Cunapachatejj jilanacapajj uñstapjjän jupa nayrakataru ucapachasti, Josean nayrakataparuw alt'asipjjäna, ajanunacapas oraker puriñcama. 7Joseasti jilanacaparojj may uñcatasaquiw uñt'jjatayna, ucampis jan uñt'iriw tucüna, khoru arumpiw jisct'araquïna:

—Jumanacajj, ¿cawquits jutapjjta? —sasa.

—Nanacajj Canaán oraket jutapjjta, trigo alt'asiri —sasaw jupanacajj sapjjaraquïna.

8Joseajj jilanacaparu uñt'cchïna ucasa, jupanacajj janiw Josearojj uñt'apcänti. 9Ucat Joseajj cuna samcanactejj samcasirïcän ucanacwa amtasïna, saraquïnwa:

—Jumanacajj uñakanacäpjjtawa, cawqhatcha marcarojj aynacht'ayañjamäsqui uc uñakeriw jutapjjtajja —sasa.

10-11—¡Janiw, tata! Nanaca sirvirimajj trigo alt'asiriw jutapjjta. Nanacajj mä sapa awquiniquïpjjtwa. Suma chekapa jakenacäpjjtwa, janipuniw cunapachas uñakatjja sarnakapjjerïcti —sasaw jilanacapajj sapjjaraquïna.

12—Jumanacajj uñakanacäpjjtawa, cawqhatsa aca marcarojj aynacht'aysna, uca uñakeriw jutapjjtajja —sasaw Joseajj sascaquïna.

13Ucampis jupanacajj sasipcaquïnwa:

—Tata, nanaca sirvirinacamajj tunca payani jiläpjjtwa, mä sapa awquiniquïpjjaractwa, Canaán oraken jacapjjaractjja. Sullca jilasti awquejjampiw kheparasqui, maynïristi janiw nanacampïcjjaraquiti —sasa.

14Joseasti sascaquïnwa:

—Cunjämtejj nayajj sistjja, jumanacajj uñakanacäpjjtawa, 15jichhasti yant'añäniwa, faraonan sutipjjaruw sapjjsma, jichhajj janiw acat mistupcätati sullca jilama puriniñapcama. 16Jumanacat mayni qhitapjjam sullca jilamar irptiri. Mayninacasti presow kheparapjjäta uqhamat yatiñäni chekat janicha cuntejj sapcta uca; janitejj chekäcchi ucasti, jumanacajj uñakanacäsipcapuntawa. Faraonan sutipjjaruw juramento luräna.

17Joseasti jilanacaparojj quimsa uruw, preso carcelar uchayäna, 18ucampisa quimsa uru pasatatsti saraquïnwa:

—Nayajj Diosar ajjsarir jakeraquïtwa. Jichhajj cuntejj sapcäma uc lurapjjam, uqhamat jumanacajj perdonatäjjapjjäta, 19chekpacha suma jakenacäpjjsta ucajja. Jumanacajj mayni jilamaru carcelar jaytawayapjjam, ucat mayninacasti sarjjapjjam trigo apapjjaraquim familianacaman mank'añapataqui. 20Ucjjarusti sullca jilama irpt'ata cuttanipjjam, uqhamat nayajj yatï chekätaynat janicha cuntejj sapcta uca. Janitejj chekäcchi ucasti jumanacajj jiwapjjätawa —sasa.

21Jupanacasti “Waliquiw” sapjjänwa, ucatsti jupanaccamaw parlarasipjjaraquïna:

—Chekpachansa jiwasanacajj jan walpun jilasampejj lurapjjayätanjja. Cunapachatejj achict'ascäna ‘Qhuyapt'ayasipjjeta’ sasajja, ucapachasti jiwasajj janiw jupatjja qhuyapt'ayascäyätanti, llaquita uñjcchïyätan ucasa. Ucatwa jichhajj jiwasaru wact'araquistu t'akhesiñajja —sasaw jilanacapajj parlarasipjjäna.

22Ucjjarusti Rubenajj saraquïnwa:

—Nayajj sasipcapunsmajjaya: ‘Jan cuns lurapjjamti’ sasajja, ucampis jumanacajj janiw nayarojj ist'apcäyästatejja, jichhasti jiwatapat phokhañasaw wact'istojja —sasa.

23Jupanacasti janiw Josean take parlatanacapjja amuyapcänti, Joseasti mä aru jakoquipir jake tokeraquiw jupanacarojj parlatayna. 24Joseasti jupanacat sarjjasinjja, wal jachäna. Jupanacan ucar cuttanjjasinsti, jupanacan uñjcataw Simeonarojj wayokjje, ucatsti jupanacan uñjcatawa ñach'antayaraqui. 25Ucjjarusti Joseajj jakenacarojj saraquïnwa: “Aca jakenacataquejj trigo costalanacapar phokhantarapipjjam, kollkenacapjja sapa costalar uscjjapjjaraquim, thaquitaquisti mank'aña waquicht'arapipjjaraquim” sasaw ordenaraquïna, ucatsti uqhampuniw lurasïna. 26Jilanacapasti asnonacapar trigo qhumjjatt'awayasisajj sarjjapjjänwa.

27Cawqharutejj uca arumajj iquipjjañäpäcän ucar purisinsti, jupanacat maynïrejj asnopar mankt'ayañataquiw costalap jararasïna ucatsti uñjaraquïnwa kollkejj uca costalancascatapa. 28Ucat jilanacapar saraqui:

—¡Uñjapjjam, acajj kollkejjaraquisä! ¡Acajj costalajjancasquiwa! —sasa.

Take jupanacasti wal sustjasipjjäna, ucatsti ajjsarañat qhathatipjjäna, jupanaccamasti sasipjjaraquïnwa:

—¿Cuns uqham Diosajj luristu? —sasa.

29Cunapachatejj Canaán oraker purjjapjjän ucqhasti, Jacob awquiparuw take ucanac avist'apjjäna, sapjjaraquïnwa:

30—Qhiti jaketejj uca marca apnakqui ucasti jan walpun uñjapjjetu, ‘Jumanacajj uñakanacäpjjtaw’ sasaw sapjjaraquitu. 31Nanacasti juparojj sapjjaractwa: ‘Nanacajj suma chekapa jakenacäpjjtwa, janipuniw cunapachas uñakatjja sarnakapjjerïcti’ sasa. 32‘Tunca payani jila sullcäpjjtwa, mä sapa awquiniquïpjjaractwa; maynïri jilasti janiw nanacampïcjjeti, sullcasti Canaán oraken awquejjampiw kheparascaraqui’ sasaw sapjjta —sasaw sapjjäna. 33—Ucatsti jupajj sapjjaraquituwa: ‘Aqhamatwa jichhajj yatiñäni chekat janich cheka cuntejj sapcta ucajja. Jichhajj acar jaytawayapjjam mayni jilama, ucatsti mä juc'a trigo apapjjaraquim familianacamataqui. 34Ucampisa sullca jilamarojj irpanipjjam, uqhamatwa nayajj yatï jumanacan cheka jakenacäpjjatama, janiraqui uñakäpjjatama; ucapachasti jilamarojj antutjjaraquïwa, jumanacas librequiraquiw aca oraken sarnakasisipcäta’ sasa.

35Costalanacap warsusipcän ucqhasti, Josean jilanacapasti sapa costalan kollke jicjjatapjjaraquïna, uca kollke uñjasinsti, jupanacasa, awquipasa wal sustjasipjjäna. 36Jacobosti ucjjarojj sänwa:

—Jumanacajj jan wawani uñjasiyapjjestajja. Joseajj janiw jiwasampïcjjeti, Simeonas uqhamaraqui. ¡Jichhasti Benjamín wawajjwa irpasjjapjjaraquïtajja! ¡Take acanacasti naya contracamaquiwa!

37Ucat Rubenajj awquipar saraquïna:

—Benjaminjja nayar catuyita, nayaw cuttayanirapjjäma. Janitejj cuttayanirapïm ucqhasti, pani wawajja jiwarayäta —sasa.

38Jacobosti saraquïnwa:

—Wawajjajj janiw jumanacampi sarcaniti. José jilapajj jiwjjewa, jichhasti jupa sapaquiw jacjjaraquejja. Cuna jan walt'añasa thaquin utjaspajja, jumanacaw juchanïpjjasma aca awquin llaquisiñat jiwañapataquejja —sasa.

Qullan Arunaca

Biblia Aymara ©Sociedad Bíblica Boliviana 1997.

More Info | Version Index