Search form

Génesis 43

Benjaminajj Egiptor irpatawa

1Mach'asti juc'ampiw uca marcanjja utjäna. 2Uqhamasti Jacobompi, wawanacapampejja, cunapachatejj Egiptot apapcatayna uca trigo tucuntjjapjjän ucqhasti Jacobojj yokanacaparojj sänwa:

—Sart'apjjaquim wasitata, ucatsti trigo alt'anipjjam —sasa.

3Ucampis Judäjj saraquïnwa:

—Uca jakejj khanwa sapjjetu: ‘Janitejj sullca jilam irpanipcäta ucqhajj, jan jutjjapjjamti’ sasa. 4Jumatejj Benjamín irpayapjjetät ucqhajj sarapjjäwa, trigo alt'irejja, 5ucampisa janitejj Benjaminar antutascäta ucqhasti janiw sarapcäti. Uca jakesti khanwa sapjjetojja: ‘Janitejj sullca jilamar irpanipcäta ucqhajj, jan jutjjapjjamti’ sasajja.

6Ucat Israelajj saraquïna:

—¿Cunatsa aca take jan walinac lurapjjesta? ¿Cunatsa uca jakerojj ‘Sullca jilanïpjjtwa sapjjtajja?’ —sasaw Jacobojj saraquïna.

7Jupanacasti sapjjaraquïnwa:

—Jupajj nanacarojj waljjay jisct'apjjchitojja take jiwasatjja, uqhamaraqui familiasatsa. Sapjjaraquituwa: ‘¿Awquimajj jacasquiti?’ sasa. ‘¿Yakha sullcanacamas utjasquiti?’ sapjjaracchitojjaya, nanacasti jisct'atajj take cunsa chekwa avisapjjtjja. Nanacasti janiw yatipcäyätti ‘Sullcam irpanim’ sañapjja.

8Judá yokapasti Israel awquiparojj sänwa:

—Jichhasti sullcarojj nayampi chica sarayita, ucatjja anchhitpachaw sarapjjä, uqhamatwa jan jiwcañäniti, jumasa, nanacasa, wawanacajjasa. 9Nayaw juparu uñjascäjja, cunatejj pasani ucsa, nayampiw parlascäta. Janitejj acawjar cuttayanirapcäm ucqhajj nayaw juchanïscäjj wiñayataqui. 10Janitejj acqham kheparapquiriscäyät ucqhajja, niyaw sarasinjja mayampi cuttanjjapjjeriscäyäta —sasa.

11Ucatsti awquipajj saraquïnwa:

—Uqham lurañapun waquischi ucqhajj lurapjjacchïtaya. Costalanacamar mä regalo uca jaketac apapjjam cunatejj orakesan achqui ucanacat mä juc'acama: Bálsamo, misq'i, perfume, mirra, nueces, almendra ucanaca. 12Kollksti mä uqhampi apasipjjäta, ucatsti amparanacamampipuniw catuyapjjäta. Inas jupanacajj pantjasipjjchïna. 13Uqhamasti sarapjjam, sullcam irpjjaruwayasina uca jaken ucaru. 14Take ch'aman Diosasti uca jakerojj suma chuyma churpan jumanacar sumaqui uñjañapataqui, uqhamata mayni jilamaru, Benjaminarus libre antutaniñapataqui. Ucampisa, ¡nayan jan wawanïñajjatejj waquischi ucqhajj, uqhamäpanaya! —sasa.

15Ucatsti Jacobon yokanacapajja, wajjt'äwi, kollksa mä uqhampi, uqhamarac Benjamín jilapa irpt'atajja, Egiptoruw sarapjjäna, ucatsti Josean ucaruw puripjjäna. 16Joseajj Benjaminarojj uñjänwa jilanacapampi chica, ucatsti utapanquir mayordomorojj sänwa:

—Aca jakenacarojj utajjar irpam, mä vaca qharsum, waquicht'araquim, jichhürojj nayampiw mank'apjjani —sasa.

17Mayordomosti, cunjämtejj Joseajj siscatayna uqhamwa luräna, jupa quipcaraquiw irpäna. 18Ucampis jupanacajj sustjasipjjänwa, uqham Josean utapar irpatäsinjja, ucatsti parlaquipasipjjaraquïnwa:

—Acajj janiw uqhamaquïquiti. Cuna kollktejj pasïrin costalanacasar uchapcataynajj uca laycuw acar irpanipjjestu. Jichhajj jutasin nuwjapjjestaniwa, ucatsti animalanacasampi chica esclavot irnakayaraquistanejja —sasa.

19Utar jac'achcasasti mayordomoruw jicjjatapjjäna parlañataqui, 20sapjjaraquïnwa:

—Tata, pasïrinjja trigo alasiriw jutapjjta, 21ucampisa cawqharutejj ict'awayapjjañajjäcän ucqhar purisasti, nanacajj costalanacajj jararasipjjta, ucatsti costalanacajjan kollke jicjjatapjjta, sapa mayni nanacan kollkenacajjaw ucancänjja. Kollkejj phokhatäscataynawa, jichhasti apanjjapjjtwa, 22uqhamarus jichhajj mä juc'ampwa kollkjja apasinjjapjjta, trigo alt'asiñataquejja. Ucampisa janiw yatipcti ni qhitin uca kollke costalanacajjar uchatapsa —sasaw sapjjäna.

23Mayordomosti saraquïnwa:

—Suyt'apjjaquim jan ajjsarapjjamti. Jumanacana, uqhamarac awquimana Diosapaw uca kollkjja costalanacamar uchpacha, nayasti cuntejj jumanacajj pagapcatäta uca kollkjja catoktwa —sasa.

Mayordomosti Simeonarojj irpsuwayänwa, ucatsti cawqhanccäntejj jilanacapajj ucqharuw irparaquïna. 24Ucatsti takpachaniruw Josean utapar irpäna, uma churaraquïna cayunacap jarirasiñataqui, uqhamarac asnonacaparus mank'a churaraquïna. 25Jupanacasti ucañcamajj wajjt'äwinacwa waquicht'apjjäna, ucatsti Josean puriniñapwa suyasipcäna, chica uru horasaru, yatipjjaraquitaynawa, ucan mank'apjjañapjja.

26Cunapachatejj Joseajj purinjjän ucqhasti, jupanacajj Josearuw churapjjän cuna wajjt'äwtejj apanipcatayna uca, ucatsti orakcamaw alt'asipjjaraquïna. 27Joseasti jupanacarojj:

—¿Cunjämäsipctasa, awquimas cunjämäscaraquisa? —sasaw jisct'äna. —¿Jacasquiti awquimajja? —sasaw säna.

28Jupanacasti Joseataquejj alt'asipjjänwa, sapjjaraquïnwa:

—Jumar sirviri awquejjajj jacasquiwa —sasa.

29Joseasti uñatatasinjja Benjaminaruw uñjäna, qhititejj pachpa jilapäcän ucaru, saraquïnwa:

—¿Acat uca sullca jilamajja? ¡Diosay jumar bendispan, wawa! —sasaw saraquïna.

30Uc sasinsti Joseajj chuymapwa ch'alljjtayasïna, ucatsti jachirjamänwa. Janc'aquiw utapar mantawayi, ucansti wal jacharaquïna. 31Jachañ tucuyjjatatsti, ajanup jarekasi, ucat mistunjjaraqui, aqham sasa: “Mank'añ sirvt'anjjapjjam” sasa.

32Josearojj yakha mesaruw sirvt'apjjäna, Jacobon yokanacaparusti yakha mesaruraqui, yakha mesansti Joseampi chica mank'apjjerïcansa ucanacaruraqui, egipcionacajj hebreonacampejj janiw junto mank'apjjericänti uca laycu. 33Josean jilanacapasti, Josean sataparjamaw kont'asipjjäna, jilïrit sullcacama, wali sustjatäpjjaraquïnwa, jupanaccamaw uñcatasipjjaraquïna. 34Joseasti pachpa mesapatwa mank'ayäna, Benjaminarusti mayninacat sipansa juc'ampi jilwa churäna. Joseampi, jilanacapampisti juntow umapjjäna, wali cusisipjjaraquïna.

Qullan Arunaca

Biblia Aymara ©Sociedad Bíblica Boliviana 1997.

More Info | Version Index