Search form

Génesis 47

1Joseasti faraonar avisiriw saräna. Awquipampi, jilanacapampi Canaán oraket purinitapwa avisaraquïna, uqhamarac jichhajj niya Gosén tokencapjjatapa, ovejanacapampi, vacanacapampi, take cunanacapatejj utjqui ucanacampi cuna, ucwa yatiyäna. 2Jilanacapatsti pheskani ajlliwayasin faraonan nayrakatapar uñstayäna, uñt'añapataqui. 3Ucatsti faraonajj Josean jilanacaparojj jisct'änwa:

—¿Cunan irnakerïpjjtas jumanacajja? —sasa.

Jupanacasti sapjjaraquïnwa:

—Nanaca juman sirvirimajja oveja awatirïpjjtwa nayra tiempo awquinacajjatpacha. 4Nanacajj jichhajj aca marcan jacasiñataquiw jutjjapjjta, Canaán orakensti mach'ajj walipuniw sarti, janiraquiw cuna pastos uywanacajjataqui utjquiti. Tata, ‘Gosén sisqui uca token jacasipjjam’ sapjjetaya —sasaw sapjjäna.

5Faraonasti Josearojj saraquïnwa:

—Awquimampi, jilanacamampejj jumampi jiquisiriw jutjjapjjejja. 6Egipto orakesti jupanacanquiwa. Gosén orake jupanacar churam, ucasti aca marcpachanjja wali suma orakewa, ucan jacasipjjpan sam. Jupanac taypintejj wali ch'iqhi jakenacajj utjchi ucasti, ucjja uywanacajj awatiritwa uscüta —sasa.

7Joseasti awquiparojj faraonan ucaruw irparaquïna, uñt'ayañataqui. Jacobosti wali suma arunacampiw faraonarojj aruntaraquïna.

8Faraonasti:

—¿Kawkha maranïtasa? —sasaw jisct'araquïna.

9—Pataca quimsa tuncani maranëjjtwa, ucsa acsa sarnakaracta, uqhamarus jan wali juc'a maranacaquiw jacaracta, janïraraquiw kawkha maranacatejj awquinacajjajj jacapcäna ucaru purcti —sasaw Jacobojj saraquïna.

10Ucjjarusti Jacobojj faraonar suma arunac churasinwa mistuwayjjäna, ucatsti sarjjänwa. 11Joseasti jilanacaparojj Egipto marcan cawquïritejj wali suma orakëqui ucwa churäna, cunjämtejj faraonajj siscatayna uqhama. Uqhamaw jilanacapampi, awquipampejj Ramsés token orakenïjjapjjäna. 12Uqhamarus Joseajj familianacaparojj mank'aña churaraquïna, sapa familian waquisitaparjama.

Josean apnakäwipa

13Janipuniw trigojj cawqhansa utjcjjänti, mach'asti juc'ampiraquiw sartäna. Egiptonsa, Canaán orakensa, jakenacajj mank'atjamaw jiwarjjapjjäna. 14Joseasti Egipcionacaru, cananeonacaru trigo aljat kollkjja, faraonan palacioparuw imjjäna. 15Cunapachatejj kollkejj Egiptonsa, Canaán orakensa jan utjcjjän ucqhasti, egipcionacajj Josear jicjjatiriw sarapjjäna, sapjjaraquïnwa:

—¡Jumay mank'añjja churapjjeta! Janiw waquisquiti juman uqhama nanacan mank'atjam jiwarasquir uñch'uquiñamajja, jan kollkenïpjjatajj laycuqui —sasa.

16Joseasti saraquïnwa:

—Janitejj kollkenacamajj utjcjjapjjstamjja, uywanacam apanipjjam, ucatwa nayajj trigompi trocapjjäma —sasa.

17Egipcio jakenacasti apapjjänwa: Caballonaca, ovejanaca, vacanaca, asnonaca, uqhamawa Josean ucarojj irpanjjapjjäna, ucatsti uca uywanacatjja Joseajj trigo churaraquïna take uca marpacha. 18Uca mara pasjjepansti, khepa marajj Josean ucarojj sarjjapjjaraquiquïnwa, aqham sasa:

—Tata, janiw jumarojj c'arintapquirismati, janiw kollkejj utjcjjapjjetuti, uqhamarus animalanacajjas jumancjjaraquiwa. Janiw cunas churañataquejj utjcjjapjjetuti, orakenacajjampi, uqhamaraqui nanacpachaquiw jumaru churasjjapjjerismajja. 19Jumay jichhajj orakenacajjsa, nanacsa alasjjapjjeta, mä kawkha trigompi. Faraonan esclavopäpjjäwa, jupataquiraquiw orakenacajjsa yapuchapjjäjja, jumajj jathaqui churapjjetajja, nanacan jacañanacajjataqui, uqhamarac orakenacajjas jan inamayaquïñapataqui. ¿Cunatarac jumasti nanacaru orakenacajjampi chica jiwarasquir dejapjjetätasti? —sasa.

20Uqhamasti Joseajj take Egiptonquir orakenacwa aläna faraonataqui, egiptonquir jakenacasti orakenacapjja, mank'a laycojj aljarasjjapjjänwa. Uqhamaw orakenacajj faraonancamaquëjjäna, 21egiptonquir jakenacasti esclavo tucuyatäpjjaraquïnwa take Egipto orakenjja. 22Sacerdotenacan orakenacapacwa Joseajj jan alcänti, faraonajj jupanacar mä juc'a trigo churascatap laycu, uqhamatwa jupanacajj jan orakenacapjja aljarasipcänti, faraonajj cuntejj churcän uca mank'asipcatap laycu.

23Ucjjarusti Joseajj jakenacarojj saraquïnwa:

—Jichhajj jumanacasa, orakenacamasa, faraonanquiwa, nayaw jupataqui alta. Acajj jichhajj jathajj orake yapuchañataquejja, 24ucampis faraonarojj cosechanacamatjja pheskëri parte churapjjäta; ucjjar pusi partëqui ucasti jathataquïniwa, jumanacana, wawanacamana, uqhamarac take qhitinacatejj jumanacampïqui ucanacan mank'añanacapataquiraqui —sasa.

25Jupanacasti sapjjaraquïnwa:

—Jumajj wali suma jakëtaw nanacataquejja, jacañanacajjsa khespiyapjjaraquistawa. ¡Faraonan esclavopäpjjayäwa! —sasa.

26Uqhamwa Joseajj utt'ayäna take Egipto marcanjja cosechanacat pheskëri parte faraonar churasiñapa, aca leyisti jichhacamaw utjasqui, ucampis sacerdotenacajj janiw cunsa churapcaraquiti, orakenacapajj janipuni faraonancatap laycu.

Jacobon khepa arunacapa

27Israelitanacasti Egipton jacjjapjjäna. Gosén sisqui ucsa tokenacwa catuntasipjjaraquïna, ucansti waljanipuniw mirantjjapjjäna. 28Jacobosti tunca quimsakallkoni maraw Egiptonjja jacäna, pataca pusi tunca pakallkoni marancamaw jacaraquïna.

29Mä urusti Israelajj jiwirjamäjjatapwa amuyasïna. Ucatsti José yokapwa jawsayani, aqham sañataqui:

—Chekpachapuni mä asqui lurañ munchista ucqhajj amparam lanqhu charajj mankhar ucham, ucatsti cuntejj maycäma uc phokhañataqui juramento lurarapita. ¡Janipuni Egiptor imayistati! 30Cunapachatejj nayajj nayra awquinacajjampi samarir sarjjä ucqhasti, Egiptot apsusinjja, awquinacajjan sepulturaparu imayjjeta —sasa.

—Waliquiwa, uqham lurä —sasaw Joseajj saraquïna.

31—Uqhamajj juramento lurarapita —sasaw awquipajj saraquïna.

Joseasti juramento luräna, ucatsti Israelajj ch'ijmapjjaruw jipt'awayäna.

Qullan Arunaca

Biblia Aymara ©Sociedad Bíblica Boliviana 1997.

More Info | Version Index