Search form

Génesis 9

Diosampi Noempejj mä amtäwiruw manti

1Diosasti Noerusa, wawanacaparusa aca arunacampiw bendiciraquïna: “Jichhajj walja wawanacanïpjjam, aca oraksti phokhantapjjaraquim. 2Aca orakenquir take animalanacasti jumanacataquejj ajjsarañatsa qhathatiraquiniwa. Take animalanacasa, thoknaker animalanacasa, wañanquir animalanacasa, kotanquir animalanacasa jumanacan apnakatäniwa. 3Take animalanaca, uqhamarac cawquïri mank'añ ch'ojjñanactejj churapcsma ucanacjja mank'asipcaquïtawa, nayaw ucanacjja churapjjsma. 4Ucampis wilanpach aychjja janiw mank'apjjätati, jacañajj wilancatap laycu. 5Nayaraquiw cuenta mayëjja sapakat jakeru, uqhamarac animalanacarusa, jumanacan wilanacamatjja. Sapakat jakeruw cuenta mayëjja jake masipan wilapatjja.

6“Maynitejj mä jakeru jiwayanejja,

juparojj yakha jakew jiwayaraquini,

jakesti Diosar uñtasita luratätap laycu.

7Ucampis jumanacajj ¡walja wawanacanïpjjam,

aca orakpacharu phokhantapjjaraquim!” sasa.

8Diosasti Noempiru wawanacapampirojj saraquïnwa: 9“Ist'apjjam, nayaw jumanacampejj mä amtäwiru mantä, uqhamarac wawanacamampisa, 10uqhamarac jumanacampi chica arcat mistunqui take uca animalanacampi, jamach'inacampi, uywañ animalanacampi, pampanquir animalanacampi, uqhamarac take acapachanquir animalanacampisa. 11Nayan jumanacampi amtäwiru mantatajjasti janiw tucuscaniti. Janipuniw jakenacarusa ni animalanacarusa mayampsa uma juiciompi tucjcäti. Janiw yakha uma juiciojj utjcjjaniti aca orake tucjañataquejja. 12Cuna amtäwtejj jumanacampi, uqhamarac animalanacampi wiñayataqui lurcta ucan unañchäniwa acawa. 13Nayajj kenaya taypin cürmi uscta, ucasti mä unanchäwina cuna amtäwtejj aca orakempi lurcta ucatjja. 14Cunapachatejj kenaya orakjjaru apayancä ucqhajj, cürmiw uca kenay taypin uñstani. 15Ucapachaw nayajj amtasï cuna amtäwtejj jumanacampi, uqhamarac take animalanacampi lurcta ucata, janiraquiw cuna uma juiciosa jupanacar tucjañataquejj utjcjjaniti. 16Cunapachatejj cürmejj kenay taypin uñstani ucapachajj nayajj amtasïwa cuna amtäwtejj take jakenacampi, uqhamarac take aca oraken utjir animalanacampi lurcta ucata. 17Acaw cuna amtäwtejj jakenacampi, uqhamarac animalanacampi lurcta ucan unañchapajja” sasa. Uqhamwa Diosajj Noempi parläna.

Noempi, wawanacapampi

18Sem, Cam, uqhamarac Jafet ucanacaw Noen wawanacapänjja, cawquïrinacatejj arcat mistunipcän ucanacajja. Cam jakesti Canaanan awquipänwa. 19Aca quimsaniw Noén wawanacapajja, jupanacan wawanacapampisti wastatwa aca orake phokhantapjjäna.

20Noejj yapu jakënwa, juparaquiw uva yapuchañjja uñstayäna. 21Mä uruw Noejj vino umantäna, ucatsti umjasïnwa, carpapa taypin k'alalpacha liwisiscaraquïna. 22Cunapachatejj Canaanan awquipa Cam jakejj, uqham k'alalpacha awquipar uñjän ucqhajj pani jilanacapar yatiyiriw saräna. 23Ucatsti Sem, uqhamarac Jafet wawanacapajj mä capa catusin ucampiw janjjatapjjäna, uqhamat awquiparojj imjjatapjjäna. Jan k'alala uñjañ munasasti, jupanacajj kheparuw jithektjjapjjäna, maysa toke uñtasa.

24Cunapachatejj Noejj umatap apartayasisin sartjjäna ucapachajj, cuntejj sullca yokapajj juparu lurcatayna uc yatisajj, 25aqham sänwa:

“Canaanajj maldicitäpan,

pani jilanacapan sinti esclavopaw tucuraquini.”

26Ucatsti sascaquïnwa:

“Tatitu Diosajjay Sem chacharojj bendispan,

Canaanasti esclavoparaquïpan.

27Diosajj munpan Jafet wawajjan waljanïñapa,

Sem wawajjan orakenacapan jacaracpan,

Canaanasti esclavoparaquïpan” sasa.

28-29Uma juicio pasatatsti Noejj quimsa pataca pheska tuncani maranacampwa jacascäna. Cunapachatejj llätunc pataca pheska tunca maranacanëjjäna ucapachaw jiwjjäna.

Qullan Arunaca

Biblia Aymara ©Sociedad Bíblica Boliviana 1997.

More Info | Version Index