Search form

Levítico 15

Jakenacana yakhepa k'añunacapjjata k'omachäwinaca

1Tatitusti Moisesampiru, Aaronampiruw parläna; aqham saraquïnwa:

2“Israelitanacarusti aqham sapjjam: Cunapachatejj mä jakejj usutäsina jathapa aywiyani ucapachasti uca jakejj k'añut uñt'atäniwa. 3Jakesti k'añuta uñt'ataraquïniwa, cunapachatejj usutäsina jathap aywiyani jan ucajj janisa aywiycjjani ucqhajja. Ucampis k'añut uñt'ataquipunïniwa.

4“Cawqui chekarutejj uca jakejj iquini, ucan jathapa aywiyaraquini uca iquiñapasti k'añut uñt'ataraquïniwa. Cawqui chekarutejj uca jakejj kont'ani uca chekasti k'añut uñt'ataraquïniwa.

5“Cawquïritejj uca jaken iquiñapa llamct'ani ucasti, isipa t'ajjsokasjjañapawa, uqhamarac jupa quipcasa jarekasjjañaparaquiwa, ucampisa jayp'ucama k'añut uñt'ataquïscaniwa.

6“Cawquïri jaketejj uca aywiyiri jaken konuñaparu kont'ani ucasti, isipjja t'ajjsokasjjañapawa, uqhamarac jupa quipcasa jarekasjjañaparaquiwa, ucampisa jayp'ucama k'añuquipuniw uñjasiscani.

7“Cawquïritejj uca jatha aywiyiri jakeru llamct'ani ucasti isipjja t'ajjsokasjjañaparaquiwa, ucatsti jupa quipcasa jarekasjjañaparaquiwa, ucampisa k'añut uñt'ataquipunïscaniwa jayp'thapiñapcamajja.

8“Uca jatha aywiyiri usut jaketejj mayni k'oma jakeru thusjjatani, uca jakesti isinacapjja t'ajjsokasjjañapawa, uqhamarac jupa quipcasa jarekasjjañaparaquiwa, ucampisa k'añut uñt'ataquipunïscaniwa jayp'thapiñapcamajja.

9“Cawquïri monturatejj uca jatha aywiyiri jaken lat'jjatatäni ucasti k'añut uñt'atapunïniwa.

10“Cawquïri jaketejj uca jatha aywiyir jaken mä cuna kont'atapjjarusa llamct'ani ucasti k'añut uñt'atapunïniwa jayp'thapiñapcamajja.

11“Cawquïri jatha aywiyiri usut jaketejj amparapa jan jarekasisa yakha jakeru llamct'ani, uca llamct'at jakejja isipjja t'ajjsokasjjañapawa, jupa pachpas jarekasiñaparaquiwa, ucampis k'añut uñt'atäniwa jayp'thapiñapcamajja.

12“Uca jatha aywiyiri jaketejj mä ñek'e phuqhu llamct'ani, uca phuqhusti p'acjatäjjaraquiniwa; ucampisa maderat lurata yänacasti jarekatäjjaraquiniwa.

13“Uca jaketejj uca jatha aywiyañ usupata c'umarachasjjani ucapachasti pakallko urunacaw jact'asini k'omachasiñapataquejja, isinacapjja t'ajjsokasjjaraquiniwa, uqhamarac jupas jalsu umampiwa jarekasjjaraquini, ucapachaw k'omachatäjjaraquini. 14Quimsakallko ururusti pä paloma jan ucajj pä palom wawanacwa caturaquini, ucatsti ucanac apt'atajj Tatitumpi Jiquisiñ Carpäquis uca nayräjjaruw sararaquini, take ucanaca Tatitun nayrakatapana sacerdoter catuyjjañataqui. 15Sacerdotesti mayjja jucha luratat sacrificio loktjjaraquini, maysti takpacha nact'ayasaw loktjjaraquini. Uqhamatwa take uca k'omachasïwi lurañanacjja Tatitun nayrakatapana phokharaquini, uca jatha aywiyiri usun jaketaquejja.

16“Cunapachatejj mayni jakejj jatha ch'akarayasini ucapachasti take janchipwa umampi jarekasjjaraquini, ucatsti jayp'thapiñapcamajja k'añut uñt'ataraquïniwa.

17“Cuna isinacjjarutejj, jan ucajj mä lip'ichjjarusa uca jaken jathapajj ch'akjjatcani, ucasti umampi t'ajjsokatäjjañapawa ucanacasti k'añut uñt'atäjjaraquiniwa jayp'thapcama.

18“Mayni chachatejj mä warmimpi iquintani mayachasisa, uca khepatsti panpachaniw umampi jarekasjjapjjani, panpachaniraquiwa jayp'ucama k'añut uñt'ata kheparapjjani.

Warminacan k'añunacapjjata k'omachasïwinaca

19“Mayni warmitejj phajjsi wilapampïscani ucasti pakallko uruwa k'añut uñt'atäni. Cawquïritejj uca warmiru llamct'ani ucasti k'añut uñt'atäniwa, jayp'thapiñapcama.

20“Cawqhanacarutejj uca warmejj phajjsi wilanïcasina iquini uca iquiñapasti k'añut uñt'atäniwa.

“Cawqhanacarutejj kont'asiraquini, ucqhasti k'añut uñt'ataraquïniwa.

21“Cawquïritejj uca phajjsi wilani warmin iquiñapa llamct'ani ucasti isinacapjja t'ajjsokasjjañapawa, uqhamaraqui jupa quipcasa jarekasjjañaparaquiwa, ucatsti jayp'ucama k'añut uñt'ataquipunïscaniwa.

22“Cawquïritejj uca warmina mä cuna konjjatatapjjarusa llamct'ani ucasti isipjja t'ajjsokasjjañapawa jupa quipcasa jarekasjjañaparaquiwa, ucampisa jayp'ucamajja k'añut uñt'ataquipunïscaniwa. 23Uca warmin iquiñapsa jan ucajj mä cunapsa maynejj llamct'ani, ucasti k'añut uñt'ataquipunïscaniwa, jayp'thapcama.

24“Maynitejj uca phajjsi wilani warmimpi iquintani, uqhamarac uca phajjsi wila usupampisa chicachasiraquini, ucasti pakallko urunacaw k'añut uñt'ata jicjjatasiraquini, uqhamarac cawqui chekarutejj uca jakejj iquintcqui uca chekasa k'añut uñt'ataraquïniwa.

25“Mayni warmitejj wila sarayasini jan phajjsi usunïcasina, ucatsti uca wilapajj walja urunacaraqui uqham sarani, jan ucajj phajjsi wilapasa juc'ampi walja urunacampi sarascaquini ucapachasti, uca warmejj k'añut uñt'atäniwa uca wilapan sayt'añapcama, phajjsi wilanïcaspasa uqhama.

26“Cawqharutejj uca wila apayasir warmejj iccani, jan ucajj cunanacjjarutejj kont'ascani ucanacasti k'añut uñt'atäniwa, cunjämatejj phajjsi wilapan saratajj k'añut uñt'atäqui uqhama.

27“Cawquïritejj uca yänaca llamct'ani ucasti k'añut uñt'atäniwa. Isipjja t'ajjsokasjjañapawa, uqhamarac jupa quipcasa jarekasjjañaparaquiwa, ucampisa jayp'ucamajja k'añut uñt'ataquipunïscaniwa.

28“Cunapachatejj uca wilapajj sayt'jjani ucqhasti pakallko urunacaw suyt'ani, uca khepatjja k'omaw uñjasjjaraquini. 29Quimsakallko urunacarusti pä paloma caturaquini jan ucajj pä palom wawanacsa, ucatsti ucanacjja sacerdoten ucaruw apjjaraquini Tatitumpi Jiquisiñ Carpa nayrakataru. 30Sacerdotesti uca palomanacat mayjja jucha luratata sacrificiot loktjjaraquini, maynïrsti k'ala nact'ayasaw loktjjaraquini. Uqhamwa sacerdotejj phokhani Tatitun nayrakatapana uca wila apayasir warmin k'omachasiñapa toketjja. 31Uqhamatwa jumanacajj israelitanacatjja take k'añunacjja jayaru apanucjjapjjäta, jan jiwarapjjañapataqui cawqhantejj nayajj utjcta uca cheka k'añuchapjjatap laycu.”

32Acawa yatichäwinacajja cawquïri jakenacatejj usutäsinsa jan usutäsinsa jathanacapa aywiyasa sarnakapjjani, uqhamarac ch'akayapjjanisa ucanacataquejja, jupanacasti k'añut uñt'atäpjjaraquiniwa; 33uqhamaraqui cawquïri warminacatejj phajjsi wilanïpjje, jan phajjsi wilanïcasinsa wiljja sarayasipjje ucanacataquiwa. Take aca yatichäwinacasti chachanacataqui, uqhamarac warminacataquiwa; cawquïri chachanacatejj jatha aywiyasisa sarnakapjje, jan ucajj phajjsi wilani warmimpisa iquintapjje ucanacataquiwa.

Qullan Arunaca

Biblia Aymara ©Sociedad Bíblica Boliviana 1997.

More Info | Version Index