Search form

Levítico 22

Tatitur loktatäquisa ucanac mank'añjjata

1Tatitusti Moisesaruw parläna; aqham saraquïnwa:

2“Aaronampiru wawanacapampirusti aqham saraquim: Jupanacajj wali amuyasipjjañapawa cuna yänactejj israelitanacajj nayaru loktapquitu ucanacatjja, uqhamat jupanacajj jan nayan kollan sutejja ñankhachasipcañapataqui. Nayätwa Tatitojja.

3“Jupanacarusti saraquim, jichhasa acat kheparusa cawquïritejj Aaronan wawanacapata jan k'omäcasina cuntejj israelitanacajj nayataqui yakhachapjje ucanaca nayaru loktitani ucasti, nayan nayrakatajjatjja jiwayatäniwa. Nayätwa Tatitojja.

4“Aaronan wawanacapata, cawquïritejj lepra usunïni jan ucajj jathapsa aywiyasini, ucasti janiw kollana yänacatjja mank'caniti jupan suma c'umarachasiñapcama, uqhamarac suma k'omachasiñapcama. Qhititejj mä jiwata jakena cuna k'añupsa llamct'ani, jan ucajj jathapsa aywiyiri jakerusa llamct'ani, 5jan ucajj mä catari casta animal llamct'asasa k'añuchasini, jan ucajj mayni jakesa k'añücasina mayni jake masiparu llamct'asina k'añu tucuyaraquini, 6uca jakesti jayp'ucama k'añuw uñjasini, janiraquiwa kollana yänacatjja mank'añapäquiti janitejj umampi jarekascani ucapachajja. 7Inti jalantaruwa k'oma uñjasjjaraquini, uca pasatatwa kollana yänacat mank'jjaraquini, ucajj mank'añapätap laycu. 8Mä jupa pachpa jiwayata uywan aychapsa, uqhamarac monte animalanacan jiwayata uywan aychapsa janipuniw mank'caniti, uqhamat ucanacampi jan k'añuchasiscañapataqui. Nayätwa Tatitojja.

9“Jupanacarusti saraquim nayan arunacajjaru phokhasa sarnakapjjpan, janiraqui t'akhesiñaru puripjjpati nayan arunacajja jan phokhasa, uqhamatwa jan jiwarapcaraquiniti. Naya Tatituw jupanacarojj nayataqui yakhachasiracta.

10“Janipuniw yakha marcat jutiri jakenacajj cunatejj kollanäqui ucanacatjja mank'caniti. Janiraquiwa sacerdoten korpachatapasa, ni sacerdotetaqui irnakeri jakesa uca kollana yänacatjja mank'añapäquiti.

11“Sacerdotetejj mä esclavo kollkepampi alasini, ucapachasti uca esclavojj uca kollana yänacat mank'ascaraquiniwa. Uqhamarac cawquïrinacatejj sacerdoten utapana nacipqui ucanacasa uca kollana yänacatjja mank'ascaraquiniwa.

12“Sacerdoten phuchapatejj yakha marcat jutiri chachampi casarasini, ucatsti janiw cunanacatejj sacerdoter churatäqui ucanacatjja mank'caniti. 13Ucampisa maynitejj chachampi jaljtata warmïchi jan ucajj viuda warmïchisa, janiraqui wawanïcchiti, ucatsti awquipan utaparu cuttawayjjaracchi solteräcaspas uqhama, uca warmisti awquipan mank'añanacapatwa mank'ascaraquini. Ucatsipana janipuniw yakha marcat jutirinacajja uca mank'at mank'caniti.

14“Maynitejj pantjasisina mä kollana mank'a mank'anejja, ucasti sacerdoterojj uca mank'a cuttayjjañapawa, uqhamarac chicatan chicatapatjja mä juc'a menost'atampwa cuttayjjani, 15ucampisa sacerdotenacajj janipuniw jakenacarojj uca kollana yänacjja taquisiyañapäquiti, cunanacatejj Tatituru loktatäqui take ucanacjja, 16janiraquiw jakenacajj uca kollana mank'anaca mank'antapjjatapa laycusa taquisiyapjjañapäquiti. Naya Tatituw ucanacjja nayataqui yakhachasta.”

Cuna uywanacatejj Tatituru loktatäqui ucanacjjata

17Tatitusti Moisesaruw parläna; aqham saraquïnwa:

18“Aaronampi, uqhamarac wawanacapampi parlam, uqhamarac take israelita jakenacampisa, ucatsti aqham saraquim: Mayni israelita jaketejja jan ucajja mayni yakha marcat jutiri jakesa, cawquïritejj jumanac taypina jaccani, ucanacatejj, mä uywa Tatituru nact'ayasina loktaña munanejja mä arsüwi phokhañataquisa jan ucajj mä churäwi ofrenda churañataquisa, 19ucapachasti mä orko uywa churañapawa, jan cuna camacht'ata c'umara uywäñaparaquiwa, uqhamat ucajj catokatäñapataqui. Uca uywasti mä orko vacäspawa, jan ucajj mä orko ovejasa jan ucajj mä cabritosa, 20ucampisa uca uywajj janipuniw cuna camacht'atäñapäquisa, jan ucasti mä c'umara uywäñapawa, janitejj c'umaräcaspa ucapachasti janiw catokatäcaspati.

21“Cawquïri jaketejj Tatituru mä sumancthapiña sacrificio loktani ucasti mä arsüwita phokhañataquïpasa, jan ucajj chuymapatjama churaña ofrendäpasa, ucanacasti mä c'umara orko vacäñapawa, jan ucajj mä c'umara ovejäñapawa, ucampisa ucanacajj c'umara uywanacäñapawa uqhamata catokatäñapataqui. 22Jan Tatiturojj juyqhu uywanac loktapjjamti, ni usuchjata, cojo, sirq'irara, sarnarara ni karachrara uywanacsa; janiraqui uca uywanacjja Tatitun altarapjjaru nact'ayasina loktapjjamti. 23Chuymamatjama ofrenda loktäwsti mä orko vaca jan ucajj mä orko oveja loktapjjäta, ucanacasti ch'ulla ch'ulla cayunïscpasa, ucampisa uca casta uywanac loktäwejja janiw catokatäcaraquïtati mä arsüwima phokhañ munasin loktäta ucapachajja. 24Tatiturusti janiraquiw k'oruta usuchjata uywanac loktapjjätati, jan ucajj ni capsuta uywanacsa loktapjjätati. Jumanacasti janipuni uca luräwinacjja orakeman lurapjjamti. 25Uca casta uywanacsti janiraqui catokapjjamti yakha marcat jutir jakenacatjja Tatitutaqui mä mank'añäcaspas uqhama, ucanacasti usuchjata uywanacawa, uca laycu janiw jumanacatjja uca casta uywanacajj catokatäcaniti.”

Loktaña uywanacar jiwayañjjata

26Tatitusti Moisesaruw parläna; aqham saraquïnwa:

27“Cunapachatejj uywanacamajj mä vaca kallu wawachani, jan ucajj mä orko oveja kallsa, jan ucajj mä cabritsa wawachapjjani ucapachasti uca kallunacajj taycap jac'ancasipcaniwa pakallko urunaca phokhasiñapcama, ucampisa quimsakallko uru phokhasjjepansti uca kallunacajj taycapatjja apakatäjjaraquispawa Tatituru sacrificiot nact'ayasin loktañataqui.

28“Jani mä vacarojja, uqhamarac mä ovejarusa, kalluparusa uca pachpa uruna qharinucupjjamti.

29“Cunapachatejj Tatituru mä ofrenda yuspagarasa churäta ucapachasti, wali sumpuni loktam, uqhamata uca ofrenda loktäwejja suma catokatäñapataqui. 30Uqhamarusa ucürpacha mank'antjjaraquim janiraqui khepürutaquejj jilt'ayamti. Nayätwa Tatitojja.

31“Nayan camachi arunacajjarjam sarnakapjjam; uca camachinacsti phokhapjjapunim. Nayätwa Tatitojja.

32“Nayan kollana sutejjsti janipuni taquisimti, uqhamatwa take israelitanac taypinjja nayajj asquit uñt'atayäjja. Naya Tatituw jumanacarojj nayataqui yakhachasipjjsma, 33nayaraquiw jumanacarojj Egiptota apsunipjjsma, nayajj jumanacan Diosamäñajjataqui. Nayätwa Tatitojja.”

Qullan Arunaca

Biblia Aymara ©Sociedad Bíblica Boliviana 1997.

More Info | Version Index