Search form

Levítico 23

Tatitur fiestachañanacjjata

(Nm 28.16-25)

1Tatitusti Moisesaruw parläna; aqham saraquïnwa:

2“Israelitanacarusti aqham saraquim: Acnïri urunacaw Tatitutaqui sata yakhachata urunacajja, jumanacasti uca urunacanwa kollana tantachasïwinaca lurasa tantacht'asipjjäta.

3“Sojjta uruw irnakañamjja lurasïta, ucampisa pakallko uru puripansti uca urojj janipuniw cuna luräwsa lurätati; uca urojj samaraña urüniwa, uca urusti suma kollana tantachasïwi lurasaw tantacht'asipjjaraquïta. Cawqhansa jacascam, uca urojj Tatitun urupapunïniwa, Tatituta amtasiraquïta.

4“Acanacaraquiwa kollana urunacajja uqhamat Tatituru yupaychasa kollana tantachasïwinac lurapjjañamataqui, uca urunacaw jumanacajj tantacht'asipjjaraquïta.

5“Kalltïri phajjsina tunca pusini uru sarakataru, jayp'thapirusti pascua fiesta lurapjjäta Tatitut amtasisa.

6“Uca pachpa phajjsina tunca pheskani uru sarakatarusti, jan levaduran t'ant'anaca mank'aña fiesta amtapjjaraquïta. Pakallko urunacaw jan levaduran t'ant'a mank'apjjäta. 7Kallta urusti mä kollana tantachasïwi lurapjjäta. Uca urusti janipuni cuna casta irnakañanacsa lurapjjamti. 8Pakallko urunacaw Tatiturojj ofrendanaca nact'ayasin loktapjjäta, pakallko uru purinjjepansti mä kollana tantachasïwi lurapjjäta. Janipuniw uca urojj cuna casta irnakañanacsa lurapjjätati.”

Cosecha kallta

(Nm 28.26-31)

9Tatitusti Moisesaruw parläna; aqham saraquïnwa:

10“Israelitanacarusti aqham saraquim: Cunapachatejj jumanacajj cawquïri oraktejj churapcäma ucaru mantapjjäta ucanwa, trigo apthapipjjäta, ucapachasti nayrïri markjja sacerdoteruw churapjjäta. 11Samaraña uru pasatatsti khepürojja sacerdotejj Tatituruw mä suma k'apquiri ofrendäcaspasa uqhama churjjaraquini, uqhamat jumajj catokatäñamataqui. 12Uca pachpa uru cunapachatejj uca trigo marka churapcäta uca urusti mä marani oveja churapjjaraquïta, uca ovejasti jan cuna camacht'ata k'oma ovejäñaparaquiwa, ucasti Tatitutaqui nact'ayasina loktatäñaparaquiwa. 13Uqhamarusa pusi kilo chicatani suma jac'u apanipjjaraquïta, ucasti aceitempi chaputäñapawa, Tatitutaqui nact'ayasin loktatäjjaraquiniwa. Uqhamarusa mä litro vinompi apapjjaraquïta, ucasti Tatitutaqui wartataraquïniwa. 14Jumanacan Tatitun ucaru ofrendanacama apañcamasti janiw t'ant'a mank'apjjätati, janiraquiw trigo jamp'itsa ni trigsa mank'apjjätati. Acasti jumanacataquejj wiñaya leyiwa awquinacamataqui, wawanacamataquiraqui; cawqhansa jacasipcam jumanacajja.

15“Cunürutejj jumanacajj uca trigo markanaca apapcäta Tatituru mä suma ofrendäcaspasa uqham loktañataqui, samaraña uru pasatata, khepürutjja pakallko semananaca pasayapjjäta. 16Ucatsti samaraña uru phokhasjjepana, uca pakallko semanarusti mä urumpi yapjjatapjjäta, ucampiw pheska tunca urunacajj phokhasjjaraquini. Ucapachaw jumanacajj Tatituru machaka trigotjja mä ofrenda loktapjjäta, 17utanacamatsti pä suma t'ant'anaca apapjjaraquïta, uca t'ant'anacasti suma trigota levadurani luratäñapawa, sapa t'ant'asti niya pusi kilonjamaraquïniwa, ucasti nayrakata achunacata loktäwiraquïniwa, Tatitutaqui. 18Uca t'ant'anacampi chicsti pakallko orko ovejanacwa apapjjaraquïta, ucanacasti mä marani kallunacäñapawa, uqhamaraqui c'umara jan cuna camacht'ata kallunacaraqui; mä orko vacampi, uqhamarac pä orko ovejanacampi, ucanacasti Tatitutaqui k'ala nact'ayasin loktataraquïniwa, uca naqhata ofrendasti Tatitutaqui suma k'apquiri ofrendaraquïniwa; cuntejj jumanacajj granonacatsa, uqhamarac vinotsa ofrenda loktapcäta ucanacatjja.

19“Jucha luratanacatsti mä cabrito sacrificiot loktapjjaraquïta, uqhamarac pä orko ovejanaca sumancthapiñataqui ofrendanaca loktapjjaraquïta, uca ovejanacasti mä marani ovejanacäñapawa. 20Sacerdotew uca uywanacjja loktaraquini, Tatitun nayrakatapana jupataquejj mä suma k'apquiri ofrendäcaspasa uqhama, cuna t'ant'anactejj apanipcäta, uqhamarac pä ovejanactejj apanipcäta ucanacampi chicwa loktapjjäta. Ucanacasti Tatituru loktataraquïniwa, ucatsti sacerdotetaquëjjaraquiniwa.

21“Uca urusti jumanacajj mä suma kollana tantachasïwi lurapjjäta, janiraquiw uca urojj ni cuna casta irnakañsa lurapjjätati. Aca leyisti jumanacataquejj wiñayataquiwa, awquinacamataqui, uqhamarac wawanacamataquisa; cawqhansaya jacasipcam jumanacajja.

22“Cunapachatejj cosecha horasajj purinjjani ucapachasti yapumatjja jan trigjja jan mayani apthapisimti, janiraqui k'ala chhajjmthapisimti trigo puyanaca jalaktirinacjja. Ucanacajja pobrenacataqui, uqhamarac jaya marcat jutiri jakenacataquiw jilt'ayäta. Nayätwa jumanacana Tatitu Diosamajja.”

Trompetanacampi lurañ fiesta

(Nm 29.1-6)

23Tatitusti Moisesaruw parläna; aqham saraquïnwa:

24“Israelitanacarojj aqham saraquim: Pakallko phajjsi sarakatarusti, jumanacajj samarañ uru uca phajjsi kalltanja lurapjjäta, ucatsti suma kollana tantachasïwi lurapjjaraquïta, amtasiñataqui, trompetanaca uca urojj phust'apjjaraquïta. 25Uca urojj jumanacajj Tatituruw mä suma naqhata sacrificio loktapjjaraquïta, janiraquiw uca urojj ni cuna casta irnakañsa lurapjjätati.”

Juchat pampachatäña catokañ uru

(Nm 29.7-11)

26Tatitusti Moisesaruw parläna; aqham saraquïnwa:

27“Uca pachpa pakallko phajjsi sarakatansti, tunca uru sarakatarojja, jumanacajj mä suma kollana tantachasïwi lurapjjäta, uca urusti ayuno lurapjjäta, uqhamarac Tatitutaquisti mä ofrenda nact'ayasina sacrificiot loktapjjaraquïta. 28Uca urusti janipuni cuna casta irnakañanacsa lurapjjamti, uca urojj juchat pampachatäña urütap laycu, jumanacasti uca uruw Tatitu Diosamatjja juchat pampachatäña catokapjjäta. 29Qhititejj uca uru jan ayuncani ucasti, qhitïscpasa, jakenac taypitjja apanucutäjjaniwa. 30Uqhamarac qhititejj uca urojj cuna casta irnakañsa lurcani, qhitïscpasa, ucasti jiwayatäjjaniwa.

31“Janipun uca urojj cuna casta irnakañsa lurapjjamti. Aca leyejj jumanacataquejj wiñayataquïniwa, awquinacamataqui, uqhamarac wawanacamataquisa; cawqhansaya jumanacajj jacasipcam. 32Jumanacataquisti uca urojj samaraña urüniwa, uqhamarac ayunaña ururaquïniwa, uca ursti kalltapjjaraquïtawa uca phajjsina llätunca uru sarakataru. Jayp'u chekatwa kalltapjjäta, ucatsti khepüruwa tucuyjjapjjaraquïta, pachpa jayp'u chekaruraqui.”

Chhujllanacan fiestapa

(Nm 29.12-40)

33Tatitusti Moisesaruw parläna; aqham saraquïnwa:

34“Israelitanacarusti aqham saraquim: Uca pachpa pakallko phajjsi sarakatarusti, uca phajjsina tunca pheskani urunaca sarakatarojja, pakallko urunacaw mä fiesta lurapjjäta, ucasti chhujllanacan fiestapa sataraquïniwa, Tatitut amtasiñataqui. 35Uca fiestana kallta urupasti mä suma kollana tantachasïwi lurapjjaraquïta. Janiraqui uca urojj cuna casta irnakañsa lurapjjamti. 36Uca pakallko urunacasti ofrendanacwa Tatituru loktasa naqhayapjjaraquïta, ucat quimsakallko ururusti mä suma kollana tantachasïwi lurapjjaraquïta, uqhamarac Tatitutaquisti mä loktäwi nact'ayapjjaraquïta. Uca urusti kollana tantachasïwi uruwa, janipuniw uca urojj ni cuna casta irnakañsa lurapjjätati.

37“Take uca urunacasti Tatitutaqui sataraquiwa, jumanacasti uca urunacanjja mä suma kollana tantachasïwinacwa lurapjjäta, uqhamarac uca urunacajj Tatituruw ofrendanac nact'ayasin loktapjjaraquïta, takpach naqhata ofrendanaca, granonacata ofrendanaca, uqhamarac sacrificionaca, vinota ofrendanaca; cunjämarutejj sapa uru waquiscani uqhamarjama. 38Jumanacasti uca churäwinacjja, cuntejj Tatituru chuymanacamatjama loktapcäta ucanacat sipan yakhwa aca arsüwinacjja loktapjjätajja.

39“Uca pakallko phajjsi sarakatarusti, tunca pheskani uru purinipansti, cunapachatejj jumanacajj cosechanacama apthapisjjapjjäta ucapachasti jumanacajj mä fiesta lurapjjäta pakallko urunaca, Tatitutaquiw uca fiesta lurapjjaraquïta. Ucapachasti kallta uruw samarapjjäta, uqhamarac quimsakallko uru purinipansa samarapjjaraquïtawa. 40Kallta urusti kokanacatjja cawquïri frutanacatejj sumäcani ucanacwa apakapjjäta, uqhamarac palmera ramanaca, ucjjarusti wali ch'ojjña kokanacatsa, saucenacatsa ramanaca apakapjjaraquïta, ucatsti pakallko urunacaraquiw Tatitun nayrakatapan cusisipjjäta, jupasti jumanacan Tatitu Diosamawa. 41Sapa mararaquiwa, pakallko phajjsi sarakatarojja, pakallko urunaca fiesta lurapjjäta, uca fiestasti Tatitutaquiraquïniwa. Aca leyisti wiñayataquiraquiwa, awquinacataqui, uqhamaraqui wawanacataquisa. 42Uca pakallko urunacasti take jumanaca, cawquïrinacatejj nacïwitpacha israelitanacäpjjta ucanacasti chhujllanacanwa jacapjjäta, 43uqhamata take wawanacamajj yatipjjañapataqui nayajj cunapachatejj israelitanacaru Egiptot apsuncta ucapachajj chhujllanacan jacayatajjäraqui. Nayätwa jumanacan Tatitu Diosamajja.”

44Uqhamwa Moisesajj israelita jakenacarojj yatiyäna cuna urunacatejj fiestajj lurañäcäna ucanac toketjja, uca fiestanacasti Tatitutaqui satapuniraquïnwa.

Qullan Arunaca

Biblia Aymara ©Sociedad Bíblica Boliviana 1997.

More Info | Version Index