Search form

Levítico 25

Orak samarayañ mara

1Tatitusti Moisesarojj Sinaí kollun parläna; aqham saraquïnwa:

2“Israelitanacarusti aqham saraquim: Cunapachatejj jumanacajj cuna oraktejj churapcäma ucaru mantjjapjjäta ucapachasti orakejj samaraniwa, uca samaräwisti Tatitutaquiraquïniwa. 3Yapunacamjja sojjta maraw yapuchasipjjäta. Uqhamaraqui uva yapunacamsa sojjta maraw qhuchhurapjjaraquïta, uca uva achunacsa apthapipjjaraquïta, 4ucampisa pakallko mara purinjjepansti orakejj samaraniwa, uca samaräwisti Tatitutaquiraquïniwa; uca marasti janipun yapunacamjja yapuchapjjamti, janiraqui uva alinacamsa qhuchhurapjjamti; 5janiraqui yawthapipjjamti jupapacha alcani uca trigonacjja; khepa cosecha apthapitatjja, janiraqui jan qhuchhurat uva alinacatsa uvanacjja apthapipjjamti, orakejja marpacha samarañapapuniwa. 6Cuntejj orakejj jan yapuchatäcasina achcani, uca samaraña maranacapanjja, ucasti jumanacan mank'añataquïniwa, uywatanacamana, sirvirinacamana, uqhamarac cawquïri jakenacatejj jaya marcat jutasin jumanac taypin jacapcani ucanacataquiraquïniwa; 7uqhamarac uywanacamataquisa, uca quipcaraqui montenquiri animalanacataquisa. Cuntejj orakejj achcani ucajj jumanacan mank'añataquïniwa.

Khespiyasiñ mara

8“Jumanacasti pakallko semananaca sapa mara jact'apjjäta, jan ucajj pakallko maranacsa, uca pakallko maranacsti pakallko cutiraquiw jact'apjjäta, takpachasti pusi tunca llätuncani maranacaw jact'asini, 9uca marana pakallko phajjsi sarakjjepansti, uca phajjsina tunca uru sarakatarusti, cunürutejj juchanacat pampachatäña jicjjataña urüqui ucapachasti jumanacajj mä pututu phust'apjjäta take aca marcpachana. 10Pheska tunca mara purinjjepansti jumanacajj uca mararojj mä khespiyasiñ maratwa catokapjjäta; uca marasti khespiyasiña maräniwa, uca marasti take marcpachana takenitaqui khespiyatäñajja utjatapwa yatiyapjjäta. Uca marasti take jakewa utaparu cutt'jjani familiapan ucaru, uqhamarac orakenacapsa tumpasjjaraquini. 11Uca pheska tunca marasti jumanacataquejj khespiyasiña maräniwa, uca marasti janiw jumanacajj yapuchapcätati, janiraquiw jupapacha jiliri trigsa yawthapipjjätati, janiraquiw uva yapumat achunacapsa apthapipjjätati, 12uca marajj jumanacataqui khespiyasiña marätap laycu, uqhamarac mä suma kollana marätap laycu. Cuntejj orakejj jupapacha achcani ucacwa mank'apjjäta.

13“Uca khespiyasiñ maransti jumanacajj takeniwa orakenacamjja tumpasjjapjjäta. 14Maynitejj mä orake aljani jan ucajj alasinisa, ucasti jan maynitjja engañañaru uchaspati; 15qhititejj alascani ucasti mä suma alapa pagañapawa, kawkha maratejj pasqui ucat suma jact'asina, cunapachatejj khespiyasiñ marajj utjcän ucqhatpacha, aljiristi kawkha maranacas uca oraket cosechsuñajj utjascaraqui ucarjamaraquiw aljañapa; 16walja maranaca cosechañataqui utjascchi ucapachasti uca oraken alapajj jilaraquïniwa. Juc'a maranacaqui cosecha apsuñataquejj utjchi ucapachasti alapajj juc'aquiraquïniwa, cunatejj aljasqui ucasti kawkha maratejj cosechañataquejj utjqui ucaw aljasejja.

17“Jan qhitisa yakharu jan walinac lurpati. Diosarusti ajjsartapjjaraquim. Nayätwa jumanacan Tatitu Diosamajja. 18Nayan leyinacajjarjama sarnakapjjam, arsutanacajjarusti phokhapjjaraquim. Ucanacarusti phokhapjjapunim, ucapachaquiw uca orakenjja cusisita jacasipjjaraquïta. 19Orakesti sumwa achuraquini, jumanacasti uca orakenjja cusisitaw jacasipjjaraquïta, ucatsti uca achunacjja sist'asiñcamaw mank'asipjjaraquïta.

20“Inas jumanacajj sapjjaraquisma: ¿Uqhamasti cunraqui pakallko mara purinjjani ucapachasti mank'añänisti, jan yapuchcañäni, janiraqui cosecha apthapcañäniti ucapachasti? —sasa. 21Nayaw jumanacarojj sojjtïri maräqui ucanjja bendicionanac apayasinipcäma, ucapachasti cosechjja jilarquiri quimsa marataquiw apthapipjjaraquïta; 22uqhamwa jumanacajj cuna granotejj imata utjcani ucat mank'apjjäta, quimsakallko mara purincani ucapacha yapuchasipcäta ucañcamajja, uqhamarusa llätunquiri maracamaw mank'asipcaraquïta cosecha apthapiñajj puriniñapcama.

23“Orakesti janiraquiw wiñayataqui aljatäñapäquiti, orakejj nayanquiwa; jumanacasti aca orakenjja sart'iri jakenacaquïpjjtawa. 24Uqhamasti jumanacajj cawquïri orakenactï catupjjäta, uca orakenacsti nayra orakeniruw cuttayjjapjjäta, jupanacaw wasitat uca orakenacjja tumpasjjapjjaraquini.

25“Mayni marca masimatejj aynacht'ata uñjasini, ucat orakepa jumar aljätamjja, ucapachasti mayni jac'a familiapaw jutani, ucat uca orakjja cutsuyjjaraquini, cuntejj familiapajj aljcatayna uca.

26“Cunapachatejj maynejja jan jac'a familianïcani, cawquïritejj uca orake cutsuycaspa uca. Ucapachasti uca jakejj kollke tantt'asini uca orake cutsuyasjjañataqui, 27ucat suma tantiyt'araquini kawkha maranacasa pasjjatayna uca orake aljatapatjja, ucatsti alasirirojj kawkhatejj kollkejj churaña waquisqui ucqhwa cuttayjjaraquini, ucatsti jupajj wasitatwa orakepjja tumpasjjaraquini. 28Ucampisa janitejj kollkejj ucacama utjarapcani uca orake cutsuyasjjañataqui ucapachasti uca orakejj alasirin amparapancascaquiniwa, khespiyasiñ mara puriniñapcama; ucapachaw uca orakejj wasitata cutsuyatäjjaraquini, aljiristi wasitatwa uca orakjja catusjjaraquini.

29“Maynitejj mä uta mä marcana aljasini, uca marcasti jach'a perkanacana muyuntayata marcaraquïni ucapachasti uca aljasirejj aljatat ucsarusti mä maraw utjasqui uca uta cutsuyasjjañataquejja. 30Ucampisa uca utatejj uca marana jan cutsuyatäcani ucapachasti alasirimpiquiw uca utajj kheparjjani, uqhamarac wawanacapampisa. Janiw uca utajj khespiyatäcjjaspati khespiyasiña maranjja. 31Ucampisa cawquïri utanacatejj jan perkani marcanacanccani ucanacasti pampa orakenacjamaquïscaniwa; cutsuyasitäscaspawa, uqhamarac khespiyasiñ maransa khespiyatäscaraquispawa.

32“Levitanacasti wasitatjja cutsuyasjjapjjapuniniwa cawquïri utanacatejj jupanacan marcanacapancqui ucanacjja. 33Cawquïritejj cutsuyascani ucatejj mä levita jakëni ucasti uca utatjja mistuwayjjañapawa khespiyasiña maranjja, cawquïritejj levitanacan marcapäqui ucaruw sarjjañaparaqui, cawqhantejj utapajj utjqui ucaru, levitanacan utapasti cawquïritejj levitanacan marcapan utjqui ucaquiwa, take israelitanac taypinjja. 34Cawquïri uywa awatisiña orakenacatejj levitanacan marcapan utjqui ucanacasti janipuniw aljatäcaspati, uca orakenacajj wiñayataqui levitanacataqui satätap laycu.

35“Mayni marca masimatejj aynacht'ata uñjasini, ucat juman ucaru jutaraquini yanapa mayiñataqui, ucapachasti jaya marcat jutiri jakëcaspasa uqhamwa catokäta, jupsti utamaruw catokaraquïta. 36Cuntejj mayt'cäta ucanacatsti janipun cunsa apakamti, janiraqui interesanacsa wayt'amti; ucampisa Diosamaru ajjsartam, uca marca masimarojj utamaru catokaraquim. 37Cuna kollktejj mayt'cäta ucatsti jan interesanac cobramti, janiraqui cuna mank'tejj churcäta ucatsa cobrasimti. 38Nayätwa jumanacan Tatitu Diosamajja, nayaw jumanacarojj Egipto oraket apsunipjjsma, ucatsti aca Canaán orake churapjjaracsma, nayajj jumanacan Diosamäñajjataqui.

39“Mayni marca masimatejj aynacht'ata uñjasini, jumampïcasina, ucat jumaru aljasjjaraquïtam ucapachasti jan juparojj mä esclavorjama irnakayaraquimti. 40Juparusti utaman nacirïcaspasa, jan ucajj mä korpachasiri jakëcaspasa uqhamaru uñjam. Jumataquisti khespiyasiñ mara puriniñapcamaw irnakaraquini, 41ucatsti utamatjja mistuwayjjaraquiniwa take wawanacapampi, cawqhancquitejj familianacapajj ucqharuw cuttawayjjaraquini pachpa orakeparu, 42jupanacajj nayan sirvirinacajjätap laycu; nayaw jupanacarojj Egiptot apsunta janiw jupanacajj esclavot aljatäñapäquiti. 43Jan jupanacarojj khoru cancañampi uñjamti, jan ucasti Diosaru ajjsartam jupajj jumanacan Diosapätap laycu.

44“Jumatejj esclavonacanïña munsta ucapachasti yakha marcanacat alasim, cawquïri marcanacatejj juman marcama jac'ancqui ucanacata. 45Yakha marcat jutiri jakenacsa, cawquïrinacatejj jumanac taypin jacapqui ucanacarusa, uqhamarac marcaman nazqui uca wawanacaparusa alasiscaraquismawa jumancañapataqui. 46Ucatsti wawanacamarojj mä herenciäcaspasa uqhamwa jaytjjapjjaraquïta, cunapachatejj jumanacajj jiwjjapjjäta ucapacha. Wawanacamasti uca esclavonacampejj sirviyasisipcaraquiniwa. Ucampisa janipuniw jumanaca israelitanacajj cawquïri jila masinacamarusa wali khoru cancañampi apnakapjjañamäquiti, janiraquiw t'akhesiyañamäquisa.

47“Yakha marcat jutir jaketejj jumanaca taypina jaccasina kamiri tucuni, ucampisa uca jaya marcat jutiri jaken uta jac'apan mayni israelita jakejj pobreru tucuraquini, ucat uca israelita jakejj uca jaya marcat jutiri kamiri jakeru aljasjjaraquini, jan ucajj yakha jaya marcat jutir jakerusa, 48uca israelita jakensti waquisiscaquiwa libre sarnakasiñ alasiñapajja, aljatäcchin ucqhasa. Ucampis khespiyatäjjaspawa mayni jilanacapana, 49mä tío, jan ucajj mä primo jilasa, jan ucajj cawquïri jac'a familiasa ucanacaw juparojj khespiyapjjani, jan ucajj jupa quipcasa khespiyasjjaquiraquispawa, kollkepatejj utjaspa ucapachajja. 50Ucsti sumwa tantiyt'asiraquini cuna maratejj jupajj aljatäcäna uca, ucatsti kawkha maratejj khespiyasiñ marataquejj jilt'qui ucwa tantiyt'araquini; uca alañ alapasti kawkha maratejj jilt'qui ucarjamaraquïniwa, kawkha maratejj irnakcatayna ucanacasti suma tantiyt'ataraquïniwa cunjämarutejj irnakerinacarojj pagatäqui uqhamarjama. 51Walja maranacatejj utjascchi, ucapachasti kawkhatejj pagañajj waquisqui ucqha kollke khespiyasiñataquejj cuttayjjani, cunapachatejj jupajj aljatäcän uqhamarjama, 52ucampisa khespiyasiñapataquejj juc'a maranacaquitejj jilt'cani ucapachasti, kawkha maranacatejj khespiyatäñataquejj jilt'qui ucarjamaquiw kollke cuttayjjaraquini. 53Juparusti mä marataquis irnakañapataqui jawsatäcaspas uqhamarjamaraquiw uñjatäni; uca jake masimarusti janiraqui khoru cancañampi uñjamti.

54“Uca maranacantejj jan uca jakejj khespiyatäcani ucapachasti, cunapachatejj khespiyasiñ maranacajj purinjjani ucapachaquiw khespiyasjjani, take wawanacapampi. 55Israelitanacasti nayan sirvirinacajjaraquiwa, nayan sirvirinacajjawa; nayaw jupanacarojj Egipto marcat apsuniracta. Nayätwa jupanacan Tatitu Diosapajja.

Qullan Arunaca

Biblia Aymara ©Sociedad Bíblica Boliviana 1997.

More Info | Version Index