Search form

PANGELING-ELING 1:18

18Rikala punika tiang sampun ngaturang pakeling ring parasemeton, ngeniang paindikan sane lian-lianan sane patut laksanayang semeton.”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index