Search form

PANGELING-ELING 1:19

19“Sasampune punika iraga raris pada ngamargiang sapatitah Ida Sang Hyang Widi Wasa ring iraga. Iraga makaon saking Gunung Sinai, tur mamargi nglintangin tanah melakang sane linggah tur madurgama punika, tumuli ngungsi ka pagunungan wong Amorine. Rikala iraga rauh ring Kades-Barnea,

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index