Search form

PANGELING-ELING 1:35

35‘Aukudko uli pantaran jlemane ane jaat ene tusing lakar ngentap gumi ane suba janjiang Ulun teken leluur kitane.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index