Search form

PANGELING-ELING 1:8

8Ulun ene Sang Hyang Widi Wasa suba nyanjiang gumine ento makejang teken leluur kitane Abraham, Ishak, Yakub, muah teken katurunannyane. Kemaja kita majalan tur nongosja di gumine ento.’ ”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index