Search form

PANGELING-ELING 10:21

21Pujija Ida duaning Ida punika Widin semetone. Semeton ngraga sampun manggihin Ida nglaksanayang pakaryan-pakaryan sane agung tur madurgama pabuat semeton.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index