Search form

PANGELING-ELING 11:23

23Irika Ida jaga ngulah sawatek bangsane punika saking ajeng parasemeton, tur semeton jaga ngaug jagat derben bangsa-bangsane sane agengan miwah kuatan ring semeton.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index