Search form

PANGELING-ELING 11:24

24Sakancan tanah sane entap semeton punika pacang dados druen semetone. Sane jaga maug dados wewidangan semetone, inggih punika ngawit saking tegal melakange bedelod kantos rauh ring Pagunungan Libanon sane baler, miwah saking Tukad Eprat sane bedangin kantos rauh ring sisin Segara Tengahe bedauh.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index