Search form

PANGELING-ELING 11:32

32semeton patut satia tuu ninutin sakancan pidabdabe sane aturang tiang ring semeton ring rahinane puniki.”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index