Search form

PANGELING-ELING 12:21

21Yening genah pangubaktine sane asiki punika kalintang doh genahnyane, semeton dados nampah banteng wiadin biri-biri paican Ida Sang Hyang Widi Wasa ring semeton, manut pakayunan semetone, samalihipun semeton dados nunas dagingnyane ring umah semetone, sakadi sane sampun uningayang tiang ring semeton.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index