Search form

PANGELING-ELING 13:1

1Yening wenten satunggiling nabi wiadin tukang ngartiang ipian masanggup pacang ngwentenang katawahan wiadin praciri,

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index