Search form

PANGELING-ELING 13:11

11Kenginan sawatek wong Israele pacang mireng paindikane punika, tur ipun sareng sami jaga ajerih, kantos tan wenten malih anak sane nglaksanayang paindikan sane dura cara sakadi asapunika.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index