Search form

PANGELING-ELING 13:15

15rarisang pademang sakancan rakyate ring kotane punika rauh ring sakancan ingon-ingonipune makasami. Sirnayang kotane punika, kantos basmi kerta.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index