Search form

PANGELING-ELING 15:19

19Suciangja pabuat Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin semetone, sakancan panak banteng miwah biri-birin semetone sane muani sane lekad jumun daana. Panak bantenge punika sampunangja anggena makarya, miwah sakancan panak biri-birine punika sampunang guntinga bulunipune.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index