Search form

PANGELING-ELING 18:9

9“Yening semeton rauh ring jagate sane pacang kapaicayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa ring semeton, sampunangja semeton nulad laksana sane cemer, sane kalaksanayang antuk bangsa-bangsane sane wenten irika.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index