Search form

PANGELING-ELING 19:8

8Yening Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nglinggahang wewidangan semetone sakadi sane sampun janjiang Ida ring paraleluur semetone tur maicayang tanahe punika makasami ring semeton,

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index