Search form

PANGELING-ELING 2:22

22Paindikan sane pateh sakadi asapunika taler kamargiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa pabuat wong Edome, katurunan Esau sane magenah ring Pagunungan Edom. Ida Sang Hyang Widi Wasa ngaonang wong Hori, kantos wong Edome mrasidayang ngrampas guminnyane, raris ngaug gumine punika. Kantos rauh mangkin wong Edome kantun magenah irika.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index